HomeUncategorized

Inauguracja działalności Polskiego Studium Nauczycielskiego w Chicago

Inauguracja działalności Polskiego Studium Nauczycielskiego w Chicago

CHICAGO: (in. wł). W Konsulacie RP w Chicago podpisano porozumienie o Inauguracji działalności Polskiego Studium Nauczycielskiego w Chicago. Porozumienie podpisał Dariusz Bonisławski, Prezes Wspólnoty Polskiej i Tadeusz Młynek, Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

 

W uroczystości podpisania uczestniczyli Piotr Janicki, Konsul Generalny RP w Chicago, skarbnik Wspólnoty Polskiej – Tomasz Różniak, pracownicy Konsulatu, polonijni nauczyciele i dyrektorzy polskich szkół sobotnich. W Chicago działa kilkadziesiąt polskich szkół, w których uczy się około 18,000 polskich uczniów w szkołach podstawowych i średnich.

Idea szkolenia nauczycieli polonijnych zastała zapoczątkowana na szerszą skalę kilka lat temu w Chicago, teraz teraz została sformalizowana i przyjęła formę porozumienia. Takie polonijne instytucje istnieją w Dublinie, Nowym Jorku i innych miejscach na świecie.

Dodajmy, że polskie szkoły to są dodatkowe zajęcia, poza szkołami publicznymi, po to aby przekazać dzieciom wiedzę o historii, literaturze polskiej.

Uroczystość została wzbogacona mini koncertem uczniów Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego, która jest prowadzona przez Barbarę Bilsztę i Wojciecha Niewrzoła. Szkoła ma wielu bardzo zdolnych uczniów, zaangażowanych nauczycieli. Szkola nawiązała wspołpracę ze szkoła muzyczną w Nowym Targu, w ramach której polscy studenci będą przyjeżdżać do USA, a studenci polonijni pojadą do Polski.

Pani Ewa Koch, była prezes ZNP od wielu lat współpracuje w koordynowaniu szkoleń dla polonijnych nauczycieli.

Wspólnota Polska wspiera zarówno dokształcanie polskiej kadry nauczycielskiej, pomaga z podręcznikami, także w innych sprawach. Pomoc odgrywa ogromne ogromne znaczenie dla przekazywania wiedzy kolejnym polskim pokoleniom poza granicami kraju.

@Tekst i zdjęcia Andrzej Mikolajczyk

COMMENTS