HomeUSAChicago

Illinois może podnieść stanowy podatek dochodowy o 20 procent

Illinois może podnieść stanowy podatek dochodowy o 20 procent

Mieszkańcy Illinois mogą się spodziewać podwyżki stanowego podatku dochodowego o co najmniej 20 procent. Wicegubernator naszego stanu, Juliana Stratton ostrzegła, że wszystko zależy od listopadowego referendum.

 

“Podwyżka podatku jest brana pod uwagę, choć chcielibyśmy tego uniknąć biorąc pod uwagę bieżącą sytuację związaną z pandemią COVID-19” – powiedziała Stratton. Podczas najbliższych wyborów przeprowadzone będzie także referendum w sprawie wprowadzenia w Illinois stopniowego podatku od dochodu. Zgodnie z projektem przedstawionym wcześniej przez gubernatora J.B. Pritzkera osoby zarabiające rocznie od 10 do 100 tysięcy dolarów płaciłyby   podatek w wysokości 4.75 proc, od 100 do 250 tysięcy 4.9 proc. a powyżej 250 tysięcy – 4.95 proc.

W przypadku rocznego dochodu powyżej 250 tysięcy dolarów stopa procentowa ulega zróżnicowaniu jeżeli kwota ta przypada na jedną osobę lub jest rozłożona na parę. Osoba zarabiająca od 250 do 350 tysięcy dolarów na rok i para, która wykaże się dochodem do 500 tysięcy zapłaci podatek 7.75 proc. Podatnik rozliczający się sam a zarabiający od 350 do 750 tysięcy dolarów odprowadzi podatek w wysokości 7.85 proc a w przypadku pary tak opodatkowany zostanie dochód od 500 tysięcy do 1 miliona dolarów. Mieszkańcy Illinois wykazujący się rocznym dochodem powyżej miliona dolarów zapłacą stanowy podatek w wysokości 7.99 proc.

Jeżeli projekt uzyska poparcie wyborców to 97 procent mieszkańców Illinois nie musi obawiać się wzrostu podatku. W przypadku gdyby nie otrzymał aprobaty wszystkim mieszkańcom grozi znaczna podwyżka podatku dochodowego w wysokości aż 20 procent. w ten sposób władze stanu będą próbowały załatać dziurę budżetową powiększoną przez pandemię koronawirusa.

 

BK

COMMENTS