Ile osób mieszka w Warszawie? Jak liczba ludności w stolicy zmieniała się w ostatnich stu latach

Ile osób mieszka w Warszawie? Jak liczba ludności w stolicy zmieniała się w ostatnich stu latach

Urząd statystyczny w Warszawie opublikował dane dotyczące liczby osób mieszkających w Warszawie na przestrzeni ostatnich stu lat. Ile osób teraz mieszka w Warszawie oraz jak ta liczba zmieniała się na przestrzeni lat?

 

 

  • W 1918 roku w Warszawie mieszkało 758 tysięcy osób (57% to kobiety, 43% – mężczyźni). 13 lipca tego roku reskryptem Rady Regencyjnej zostaje powołany Główny Urząd Statystyczny. Po roku działalności uzyskuje ustawową regulację i od tego momentu rozpoczynają się przygotowania do pierwszego powszechnego spisu ludności na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  • W 1921 roku ludność Warszawy wzrosła do 936 tysięcy (55% kobiet, 45% mężczyzn). Rada Miejska zatwierdziła wtedy projekt nowej organizacji programu prac Wydziału Statystycznego Magistratu m.st. Warszawy. Wydział podzielony zostaje na właściwe Biuro Statystyczne i Biuro Adresowe.

 

  • W 1931 roku Warszawę zamieszkiwało według oficjalnych danych 1,171 mln osób. Warszawa była wtedy podzielona na 110 obwodów statystycznych uwzględniających indywidualne cechy poszczególnych jednostek terytorialnych.

 

  • W 1945 roku w Warszawie mieszkało 377 tysięcy osób (61% kobiet, 39% mężczyzn). Spadek ludności stolicy to oczywiście skutki wojny.

 

  • W 1946 roku w Warszawie mieszkało już 478 tysięcy osób (58% kobiet, 42% mężczyzn)

 

  • W 1950 roku w Warszawie mieszkało już 803 tysiące osób (56% kobiet, 44% mężczyzn). Miasto zaczęło się odbudowywać po wojnie, wielu mieszkańców wróciło też do swoich starych nieruchomości.

 

  • W 1960 roku w Warszawie mieszkało 1,136 mln osób (54% kobiet, 46% mężczyzn). Uchwała Rady Ministrów zainicjowała przygotowania do przeprowadzenia spisu powszechnego, a rozporządzenie z 4 października ustaliło tryb realizacji tego spisu. Warszawa została podzielona na 100 okręgów spisowych oraz 72 rejony urbanistycznie.

 

  • W 1975 roku w Warszawie mieszkało 1,436 mln osób (54% kobiet, 46% mężczyzn). Po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego na 49 województw, Miejski Urząd Statystyczny został przekształcony w Wojewódzki Urząd Statystyczny, który swoim działaniem objął obok Warszawy również nowo utworzone województwo stołeczne warszawskie.

 

  • W 1988 roku w Warszawie mieszkało 1,651 mln osób (53% kobiet, 47% mężczyzn). Na mocy ustawy z 16 lipca 1987 roku przeprowadzony został od 7 do 12 grudnia spis powszechny. Był to spis nowoczesny o dużym zakresie informacji.

 

  • W 1995 roku w Warszawie mieszkało 1,635 mln osób (54% kobiet, 46% mężczyzn), co oznaczało, że po raz pierwszy od czasów wojennych, liczba ludności w Warszawie spadła. Po 20 latach zostało wznowione wydawanie Rocznika Statystycznego Warszawy.

 

 

Ile osób mieszka teraz w Warszawie?

 

 

  • W 2002 roku w Warszawie mieszkało 1,688 mln osób (54% kobiet, 46% mężczyzn). Spis ludności i mieszkań 2002 był badaniem szczególnym, ponieważ był pierwszym pełnym spisem po głębokich przeobrażeniach społeczno-gospodarczych i ustrojowych z latach 90.

 

  • W 2011 roku w Warszawie mieszkało 1,708 mln osób (54% kobiet, 46% mężczyzn). Spis ludności w tym roku realizowany był z wykorzystaniem systemów informatycznych administracji publicznej oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym.

 

 • W 2018 roku według oficjalnych danych w Warszawie mieszka 1,769 mln osób (54% kobiet, 46% mężczyzn). Nieoficjalna liczba mieszkańców sięga jednak dwóch milionów, ponieważ w stolicy na co dzień przebywa wiele osób bez meldunku oraz bez oficjalnego zatrudnienia.

 

 

red aip

 W tym tygodniu polecamy ► Kennedy’ego zabił Oswald. Adamowicza zabił Wilmont! Skończmy z ukrywaniem przestępców w Polsce

COMMENTS

WORDPRESS: 0