Ile komornik może zabrać w 2019 r. z pensji, zlecenia, emerytury i konta?

Ile komornik może zabrać w 2019 r. z pensji, zlecenia, emerytury i konta?

Zależnie od woli wierzyciela komornik może wziąć się za nieruchomości dłużnika albo tropić jego ruchomości, ale skupmy się na tym, co może zrobić nie ruszając się zza biurka, czyli na pieniądzach za pracę etatową, z tytułu zlecenia i umowy o dzieło, emerytury i z rachunku bankowego osoby zadłużonej.

Sprawdź, ile komornik może zająć, a ile musi zostawić. Inaczej potraktuje zatrudnionego, inaczej dłużnika z umową cywilnoprawną; inaczej dług zwykły, a inaczej alimentacyjny.

 

Ile komornik może zabrać z pensji

 

Jeżeli masz umowę o pracę, komornik wystąpi do twojego pracodawcy o to, by ci potrącał i przesyłał na komornicze konto 50 proc. twojego uposażenia. Jednak musi ci zostawić kwotę wolną od egzekucji – w wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2019 r. płaca minimalna w Polsce wynosi 2250 zł brutto (1634 zł netto) i tyle komornik musi zostawić pracownikowi. Jeżeli ktoś ma pensję minimalną, komornik nie weźmie mu nic. Tyle że zadłużenie będzie rosło. W przypadku długu alimentacyjnego komornik zajmie więcej – 60 proc. uposażenia. W dodatku nie ma tu żadnej kwoty wolnej od zajęć, nawet gdyby ktoś miał pensję minimalną.

 

Ile komornik może zabrać z emerytury

 

Komornik ma prawo zająć 25 proc. emerytury, jednak musi zostawić kwotę wolną od zajęć. W przypadku emeryta wynosi ona 825 zł na rękę. W przypadku długu alimentacyjnego komornik zajmie 60 proc. emerytury. Kwota wolna od zajęć to 500 zł na rękę. Uwaga! Emerytura+ (trzynasta emerytura) jest całkowicie wolna od zajęć komorniczych.

 

 

  • Komornika obchodzi obowiązek względem wierzyciela, a nie niedostatek dłużnika.

 

  • Jedynym sposobem dogadania się i zmniejszenia skrajnej zawziętości komornika jest zadeklarowanie stałych kwot i dotrzymywanie słowa.

 

  • Można próbować ukrywać dochody, zakładać nowe konta i robić inne uniki, ale nie da to pewności, a w każdym przypadku zadłużenie będzie rosło.

 

 

Ile komornik może zabrać w przypadku zlecenia lub umowy o dzieło

 

W przypadku umowy cywilnoprawnej komornik może ci zabrać wszystko. Chyba że masz tylko takie źródło dochodu, w dodatku regularne. Wówczas musisz wystąpić do komornika z wnioskiem o zwolnienie z egzekucji 50 proc. kwot uzyskiwanych przez ciebie tytułem umowy zlecenia / cyklicznych umów o dzieło (dłużnik alimentacyjny wystąpi o zwolnienie od zajęcia tylko 40 proc. kwot). Należy przy tym wykazać, że zapłaty wynikające z tych umów są twoim regularnym dochodem – najlepiej przedkładając komornikowi zebrane z ostatnich miesięcy umowy lub rachunki.

 

Oparcie takiego wniosku zawiera Kodeks postępowania cywilnego, którego art. 833 par. 2 mówi, że egzekucja może być taka sama jak z wynagrodzenia ze stosunku pracy również w przypadku „wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania”. Komornik to ostateczność, która nie opłaca się ani dłużnikowi, ani – w pewnym sensie – wierzycielowi, bo dolicza swoje koszty i spłata długu jest wolniejsza. Dlatego nade wszystko nie warto dopuszczać do tej ostateczności i próbować się porozumieć bez pośredników. Jeśli się nie udało, warto próbować znowu – gdy komornik już działa.

 

Ile komornik może zabrać z konta

 

Komornik może przejąć i co miesiąc przejmować wszystkie środki pieniężne, które będą wpływać na twój rachunek bankowy, pozostawiając tylko kwotę wolną od zajęcia komorniczego: musi ci zostawić 75 proc. minimalnego wynagrodzenia brutto i tę kwotę wypłaci ci bank. Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. to 2250 zł brutto, więc komornik musi ci zostawić 1687,50 zł.

 

W przypadku długu alimentacyjnego nie ma żadnej wolnej kwoty od zajęcia z rachunku bankowego, komornik może zgarnąć wszystko. Jeśli nadal zostanie ci jakiś dług, a masz podgląd swojego konta, zauważysz na nim minusowe saldo równe twemu zadłużeniu. Wraz z kolejnymi wpływami jakichkolwiek pieniędzy na twój rachunek, saldo będzie maleć, ale tobie bank nie wypłaci nic.

 

Gdy komornik zajmie jednocześnie pensję i konto

 

Egzekucja komornicza może być prowadzona z różnych składników majątku dłużnika: wynagrodzenia, rachunku bankowego, nieruchomości, ruchomości. O tym, co ci zająć, decyduje wierzyciel, który we wniosku o wszczęcie egzekucji często wskazuje komornikowi wszystkie możliwe źródła odzyskania pieniędzy. Jednak jednoczesne zajęcie pensji i rachunku bankowego jest niezgodne z prawem, bo oznacza, że komornik dwa razy potrąca kwotę z tych samych środków finansowych: najpierw zabiera część wynagrodzenia, a gdy pozostała kwota wolna od zajęcia trafia na konto bankowe dłużnika, tutaj komornik dopada i ją w ramach egzekucji z konta.

 

Co wtedy robić

 

 

  • Złóż komornikowi wniosek o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego, powołując się na nadmierną egzekucję i wykazując, że zabiera ci pieniądze uwolnione od zajęcia w zakładzie pracy.

 

  • Jeśli komornik nie zmieni postępowania, złóż skargę na stosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego do sądu rejonowego (z tym że składa się ją u komornika); umieść w niej ponownie wniosek o zawieszenie egzekucji z konta, a więc jeszcze raz wnieś o ograniczenie egzekucji komorniczej do pensji czy emerytury.

 

 • Gdy komornik znów nie zgodzi się z tobą, będzie musiał twoją skargę i akta sprawy przekazać do sądu i to on w ciągu tygodnia wyda wyrok.

 

fitz, am, aipCOMMENTS

WORDPRESS: 0