HomeNew York

III Edycja projektu „Razem dla Edukacji”

III Edycja projektu „Razem dla Edukacji”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do udziału w III edycji projektu „Razem dla Edukacji”, którego przedmiotem jest współpraca polskich szkół ze szkołami funkcjonującymi w systemach oświaty innych państw prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.
Celem konkursu jest wsparcie integracji dzieci i młodzieży polskiej zamieszkałych za granicą z dziećmi i młodzieżą w kraju poprzez realizację przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce będącej przedmiotem zainteresowań obu stron, umożliwiających dzieciom i młodzieży polskiej za granicą doskonalenie znajomości języka polskiego i poznanie Polski, dzieciom i młodzieży szkół w Polsce polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, a nauczycielom wymianę wiedzy i doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych.
Po nadesłaniu deklaracji, organizatorzy prześlą materiały do opisu planowanych działań oraz sporządzenia odpowiedniego kosztorysu.

Deklaracje uczestnictwa można nadsyłać do 18 listopada 2018 roku na adres razemdlaedukacji@wspolnotapolska.org.pl.
Po nadesłaniu deklaracji organizatorzy prześlą materiały do opisu planowanych działań oraz sporządzenia odpowiedniego kosztorysu.

COMMENTS