HomePOLSKA

Holenderski minister grozi Polsce? Ziobro jednoznacznie odpowiada holenderskiemu gościowi

Holenderski minister grozi Polsce? Ziobro jednoznacznie odpowiada holenderskiemu gościowi

Ministerstwo sprawiedliwości wydało oświadczenie w sprawie komunikatu ministra sprawiedliwości Holandii, Sandera Dekkera. Resort informuje, że przyjmuje ten komunikat “ze zdumieniem i dezaprobatą”. Zdaniem ministerstwa S. Dekker posunął się do gróźb wobec Polski.

Minister Sander Dekker przebywał z wizytą w Warszawie w ubiegłym tygodniu. Spotkał się m.in. z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Po powrocie do Holandii wydał oświadczenie, w którym m.in. zapowiada, że z powodu rzekomego nieprzestrzegania przez Polskę praworządności podejmie bliżej nieokreślone kroki wobec naszego kraju. Zadeklarował też działania na szczeblu europejskim, a także wspieranie “ośrodków krytycznych” wobec przeprowadzanych w Polsce reform wymiaru sprawiedliwości.
W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości oświadczenie holenderskiego ministra mija się z prawdą i jest “politycznym manifestem wpisującym się w kampanię wyborczą oraz narusza przyjęte w dyplomacji dobre i powszechne standardy rzetelnego informowania o treści odbytych spotkań i przeprowadzonych rozmów”. W oświadczeniu czytamy, że w rozmowie z ministrem Zbigniewem Ziobro Sander Dekker wyrażał wyłącznie oceny o charakterze ogólnym. “(Sander Dekker) nie był w stanie wymienić żadnej europejskiej normy, którą aktualnie obowiązujące polskie prawo mogłoby naruszać. Kilkukrotnie proszony przez stronę polską o wskazanie przykładów takich regulacji, ostatecznie wskazał, że kwestionuje całokształt polskich rozwiązań prawnych. Minister zwrócił uwagę, że w demokratycznej Europie musimy używać uzasadnień poglądów prawnych, charakteryzujących się innym poziomem i standardem niż te, do których przyzwyczaiły nas czasy realnego socjalizmu” – informuje resort sprawiedliwości.
W oświadczeniu ministerstwo zaznacza, że Zbigniew Ziobro jednoznacznie wskazał holenderskiemu gościowi, że Polska jest równoprawnym członkiem Unii Europejskiej i nie może być traktowana jak państwo drugiej kategorii. Jednocześnie oświadczył, że jedną z podstaw praworządności jest równość państw Unii Europejskiej wobec prawa Wspólnoty oraz wobec unijnych instytucji.
“W tym kontekście minister Zbigniew Ziobro gotów był na dyskusję o rozwiązaniach ustrojowych dotyczących sądownictwa w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej, np. w Niemczech – gdzie sędziowie wybierani są przez czynnik polityczny” – podkreśla resort sprawiedliwości. Informuje też, że minister Zbigniew Ziobro jako cel wprowadzonych w Polsce zmian wskazał demokratyzację systemu wyboru sędziów na wzór innego kraju europejskiego – Hiszpanii. “Minister Dekker nie potrafił odpowiedzieć, dlaczego niemieckim obywatelom wolno poprzez demokratyczne wybory wpływać na skład personalny niemieckich sądów, a polscy obywatele mieliby być tego prawa pozbawieni” – czytamy w oświadczeniu MS.
Ministerstwo wskazuje, że szef resortu przypomniał również holenderskiemu ministrowi sprawiedliwości, że Unia Europejska powstała właśnie na gruncie idei odrzucającej podział Europy na państwa lepsze i gorsze, a u swych podstaw odrzuciła dzielenie obywateli na takich, którym przysługują większe demokratyczne uprawnienia i innych, którym wolno mniej.
“Stało się tak, bo obywatele zjednoczonej Europy wyciągnęli wnioski z bolesnej historii, kiedy pogarda dla ludzi i całych narodów doprowadziła do tragedii wojny. Jako że spotkanie odbyło się w przededniu 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, minister Zbigniew Ziobro przypomniał o ogromnych stratach i cierpieniach, jakie Polska poniosła w wyniku agresji hitlerowskich Niemiec. Wskazał, że właśnie tragiczne doświadczenia historyczne dodatkowo uzasadniają wielkie przywiązanie Polski do pięknej idei współpracy i przyjaźni państw Unii Europejskiej, której istotą jest jednak równe traktowanie każdego z państw” – pisze w oświadczeniu ministerstwo sprawiedliwości.
Dodaje, że minister sprawiedliwości “z ubolewaniem przyjmuje, że w odpowiedzi na otwartość Polski do dyskusji na temat przyjętych rozwiązań prawnych w przestrzeni publicznej pojawiły się – w następstwie komunikatu strony holenderskiej – nieprawdziwe informacje na temat przebiegu spotkania. Dobra i owocna współpraca zawsze wymaga wzajemnego szacunku oraz spokojnego, rzeczowego dialogu. Z przykrością należy stwierdzić, że komunikat strony holenderskiej powyższemu nie sprzyja”.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/ministerstwo sprawiedliwości/hm/mt

COMMENTS