HomeUSAChicago

Gubernator Pritzker przedstawił plan rozwoju ekonomicznego Illinois

Gubernator Pritzker przedstawił plan rozwoju ekonomicznego Illinois

Gubernator J.B. Pritzker przedstawił pięcioletni plan rozwoju ekonomicznego Illinois. Zaznaczył, że ma on wzmocnić rolnictwo, opiekę zdrowotną i transport.

 

„Plan ożywienia gospodarki Illinois i budowy siły roboczej przyszłości” został opublikowany w środę. Demokratyczny gubernator podkreślił, że jego celem jest zapewnienie dobrobytu w każdej dziedzinie. Plan przewiduje między innymi długoterminowy wzrost eksportu, inwestycję w badania i rozwój nowych miejsc pracy zwłaszcza dla kobiet i mniejszości rasowych. J.B. Pritzker zaznaczył, że wiele dziedzin gospodarki naszego stanu potrzebuje pomocy w dalszej ekspansji w tym kontekście wymienił rolnictwo, przemysł, technologię informatyczną, ochronę zdrowia i transport.

 

BK

COMMENTS