HomeTechnologie

GPS w aucie obowiązkowy? Wyjaśniamy zamieszanie z nowymi przepisami

GPS w aucie obowiązkowy? Wyjaśniamy zamieszanie z nowymi przepisami

Od 2021 roku polscy kierowcy będą musieli zamontować w samochodach urządzenie lokalizacyjne. Obowiązek zostanie wprowadzony w związku z nowym systemem poboru opłat drogowych. Czy to prawda? Nie do końca.

Od 1 lipca 2020 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. W 2020 roku kierowcy nie odczują zmian.

Nowelizacja ustawy o drogach przewiduje powstanie w 2021 roku nowego systemu informatycznego opartego na technologii pozycjonowania satelitarnego, która zastąpi obecnie stosowaną technologię DSRC. Pozwoli to na wykorzystywanie do poboru opłaty elektronicznej telefonów komórkowych, nawigacji satelitarnych, czy systemów/urządzeń fabrycznie montowanych w pojazdach. To zamiast zakupu kosztownych dedykowanych urządzeń pokładowych służących wyłącznie do poboru tej opłaty.

W sytuacji, gdy korzystający z dróg publicznych nie będzie posiadał takich systemów czy urządzeń służących do pozycjonowania satelitarnego, do uiszczenia opłaty elektronicznej będzie można wykorzystać telefon komórkowy (smartfon) z zainstalowaną bezpłatną aplikacją mobilną, dostarczoną przez KAS.

Podobne zastosowanie aplikacji mobilnej instalowanej na telefon komórkowy, jak również systemów wykorzystujących technologie pozycjonowania satelitarnego służących do zarządzania flotami pojazdów przez profesjonalnych przewoźników (zewnętrzne systemy lokalizacyjne tzw. ZSL), ma miejsce w systemie monitorowania przewozu i obrotu SENT, gdzie użytkownikom zagwarantowano możliwość wyboru urządzeń służących do przekazywania danych geolokalizacyjnych.

Proces obsługi nowych rozwiązań będzie w pełni elektroniczny, a obowiązki rejestracyjne korzystających z dróg publicznych zostaną ograniczone, również dzięki wykorzystaniu danych będących w posiadaniu administracji (w Centralnej Ewidencji Pojazdów).

Kierowcy będą musieli zarejestrować się w systemie i podać m.in.:

    • imię i nazwisko lub nazwę właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby;
    • numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej albo inny numer identyfikacyjny,za pomocą którego właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług;
    •  dane pojazdu samochodowego (numer rejestracyjny, markę, model, rok produkcji, pojemność skokową silnika i maksymalną moc netto silnika oraz numer VIN).

Za niewykonanie obowiązku rejestracji lub za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym wymierzana będzie kara w wysokości od 500 zł do 1,5 tys. zł.

W internecie można przeczytać wiele wpisów, że w ramach nowego systemu opłat za drogi krajowe i autostrady każdy będzie musiał mieć zainstalowany lokalizator. To nie jest prawdą.. Nowe przepisy dotyczą pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

 

Mariusz Michalak aip

COMMENTS