HomeUncategorized

Geneza Święta Niepodległości: „Wszyscy ludzie są równi: mają prawo do życia, do wolności i do szczęścia”

Geneza Święta Niepodległości: „Wszyscy ludzie są równi: mają prawo do życia, do wolności i do szczęścia”

CHICAGO:  ‘Uważamy te prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie zostali stworzeni jako równi, że zostali obdarzeni przez ich Stwórcę we wrodzone i niepodważalne prawa, do których należą prawo do życia, prawo do wolności i dążenie do szczęścia”, to znamienne słowa drugiego paragrafu Deklaracji Niepodległości, które przeobraziły historię Ameryki Północnej i wpłynęły znacząco na historię świata.

Deklaracja Niepodległości

W dniu 4 lipca 1776 roku uchwalono Deklaracje Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Święto Niepodległości w Stanach Zjednoczonych jest bardzo uroczyście obchodzone każdego roku w dniu 4 lipca dla upamiętnienia tego wielkiego wydarzenia. Jest to jedno z najważniejszych świąt narodowych w USA.

Obecnie obchody Święta Niepodległości kojarzą się z rozlicznymi atrakcjami, pokazami, piknikami, koncertami, fajerwerkami. W centrum Chicago odbędzie się w przyszłym tygodniu wielki festyn Taste of Chicago, w którym to Festiwalu uczestniczą setki tysięcy osób.

Geneza Swięta Niepodległości.

Skąd bierze się tak donośne znaczenie Święta Niepodległości? Jaka jest jego geneza? Sięgnijmy na chwilę do kalendarza historycznego. W dniu 4 lipca 1776 roku uchwalono w Filadelfii doniosły dokument o nazwie Declaration of Independence/Deklaracja Niepodległości. Jest on uważany przez wielu historyków za jeden z najważniejszych dokumentów prawodawczych w historii minionego tysiąclecia jak i w całej historii ludzkości. Autorem Deklaracji Niepodległości był błyskotliwy 33. letni prawnik Thomas Jefferson, a jednym z jej edytorów Beniamin Franklin, filozof, wynalazca, autor.

Franklin był autorem sformulowania “self-evident”, które miało podkreślić, że prawo do życia, do wolności, do szczęścia jest czymś naturalnym i oczywistym.

Beniamin Franklin był przez 8 lat amerykańskim ambasadorem we Francji, który potrafił przekonać Francuzów do udzielenia ogromnej pomocy finansowej dla nowo powstających kolonii, a także do wysłania zdolnych przywódców do wsparcia działań militarnych w Ameryce przeciwko Wielkiej Brytanii.

Deklaracja Niepodległości została uchwalona przez Kongres Kontynentalny, składający się z przedstawicieli 13 kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej, którzy wypowiedzieli w tym dokumencie posłuszeństwo królowi brytyjskiemu i ogłosili się suwerennymi stanami. Zdjęcie obok jest pamiątką z naszej rodzinnej wizyty w Filadelfii, w miejscu, gdzie uchwalono Deklarację Niepodległości a potem amerykańską Konstytucję.

Przedstawiciele 13 kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej zebrali się już w 1774 roku aby zaprotestować przeciwko polityce Wielkiej Brytanii wobec kolonii. Kiedy zebrali się ponownie, już po rozpoczęciu rewolucji amerykańskiej, głosowali za niepodległością od Wielkiej Brytanii podpisując Deklarację Niepodleglości. W ten sposób stali się pierwszym rządem 13 Zjednoczonych Stanów. Niektó®zy z delegatów, którzy złożyli podpisy pod Deklaracja Niepodległosci zapłacili za tę decyzję ceną własnego życia, inni utratą bliskich, jeszcze inni utratą majątku.

Znaczenie Deklaracji Niepodległości

Deklaracja Niepodleglosci była jednym z fundamentów na którym zbudowano niezawisłość i poźniejszą potęgę Stanów Zjednoczonych.

Deklaracja Niepodległości miała dalekosiężne znaczenie, przyczyniła się dla uzyskania niepodległosci Stanów Zjednoczonych, była podstawą do uchwalenia Konsytucji Stanów zjednoczonych. Ma także pozytywny wkład w wypracowanie przyszłych praw człowieka w cywilizacji zachodniej.

@ Tekst i zdjęcia Andrzej Mikołajczyk

Zdjęcie1: Deklaracja Niepodległości znajduje się w Muzeum w Filadelfii

Zdjęcie 2: Rodzinna wizyta z dziećmi, w Filadelfii, gdzie uchwalono Deklarację Niepodległości, a potem Konstytucję Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcie 3: Liberty Bell/Dzwon Wolności w Filadelfii, to kolejny wielki symbol amerykańskiej demokracji

COMMENTS