HomePomorskie

Gdynia: Nieuczciwy urzędnik Ratusza został przyłapany na wyłudzeniu 100 tysięcy złotych

Gdynia: Nieuczciwy urzędnik Ratusza został przyłapany na wyłudzeniu 100 tysięcy złotych

Wykorzystując luki w systemie informatycznym Urzędu Miasta Gdyni jeden z jego pracowników wyłudził przez ostatnie dziewięć lat z kasy magistratu zasiłki wychowawcze i rodzinne na kwotę ponad stu tysięcy złotych. Po wykryciu procederu został zwolniony dyscyplinarnie. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zdecydował się też o całej sprawie zawiadomić prokuraturę.

Kontrola wszczęta została po informacji przekazanej gdyńskim samorządowcom przez urzędników z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wykryli oni niezgodności numerów PESEL z imionami i nazwiskami osób zarejestrowanych w centralnej bazie beneficjentów, pobierających świadczenia w Gdyni. Analiza dokumentów i zapisów w systemie informatycznym gdyńskiego Ratusza wykazała, że nieuczciwy pracownik wpisywał fikcyjne dane osobowe na podstawie spreparowanych wniosków i w ten sposób przyznawał nieistniejącym osobom nienależne świadczenia.

 

Na razie nie wiadomo, czy wyłudzonymi pieniędzmi z kimś się dzielił. Stanie się to prawdopodobnie przedmiotem zainteresowania prokuratury, gdyż prezydent Gdyni Wojciech Szczurek postanowił o całej aferze zawiadomić organa ścigania. Jednocześnie pracownik, który dopuścił się nadużyć, został zwolniony dyscyplinarnie. Nie próbował on zresztą podważać wyników kontroli, tylko przyznał się do wyłudzania nienależnych świadczeń.

 

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek w związku z tą sytuacją zamierza też wystąpić do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z propozycją wprowadzenia w system przyznawania świadczeń lepszych zabezpieczeń, uniemożliwiających w przyszłości powtórzenie się podobnych oszustw.

 

aip

COMMENTS