„Gazeta Wyborcza”: Taśmy Kaczyńskiego. Prezes PiS 20 razy spotykał się w centrali partii z austriackim biznesmenem

„Gazeta Wyborcza”: Taśmy Kaczyńskiego. Prezes PiS 20 razy spotykał się w centrali partii z austriackim biznesmenem

Prezes PiS Jarosław Kaczyński 20 razy spotkał się z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, który w imieniu spółki Srebrna miał zbudować 190-metrowy biurowiec – pisze „Gazeta Wyborcza”. W rozmowach brał udział prezes Pekao S.A. Michał Krupiński. Bank miał kredytować interes.

 

Dziennik powołuje się na dokumentację negocjacji w sprawie budowy przez Srebrną dwóch wież w stolicy. Wynika z niej, że pierwsza rozmowa Kaczyńskiego z zaproszonym do projektu Birgfellnerem odbyła się 12 maja 2017 r., a ostatnia 2 sierpnia 2018 r.

 

„Czasem towarzyszyła im tylko tłumaczka, czasami schodził się zarząd związanej z PiS spółki Srebrna, dołączali architekci” – czytamy.

 

Z informacji gazety wynika, że 2 lutego 2018 r. prezes PiS i jego zaufana sekretarka, która wraz z synem ma niewielkie udziały w Srebrnej, podpisała mu pełnomocnictwo i „dała wolną rękę w podejmowaniu decyzji na zgromadzeniu wspólników”.

 

Wówczas to Jarosław Kaczyński zgodził się na powołanie spółki Nuneaton do przeprowadzenia inwestycji, pozwalając również na „zaciągnięcie przez spółkę finansowania dłużnego do maksymalnej kwoty 300 mln euro na realizację przedsięwzięcia”.

 

Autorem koncepcji wieżowca została zagraniczna pracownia. Sam budynek miał mieć 49 pięter, prawie 100 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Dolne kondygnacje przeznaczono na sale konferencyjne. Wyżej miał być hotel, a na wyższych kondygnacjach apartamenty. Na szczycie wieżowca zaplanowano  „sky bar” z widokiem na miasto. Ponadto w budynku miał funkcjonować Instytut im. Lecha Kaczyńskiego.

 

„Wyborcza” podaje, że 21 marca Jarosław Kaczyński spotkał się z Geraldem Birgfellnerem i prezesem Pekao Michałem Krupińskim, aby rozmawiać na temat  kredytu dla Srebrnej.  Birgfellner wcześniej miał spotkać się z Krupińskim dwa razy – 4 października i 14 grudnia 2017 r. Wielokrotnie spotykał się także z innymi przedstawicielami banku.

 

„W efekcie Pekao zgadza się na udzielenie pożyczki pomostowej w sumie na 15,5 mln euro dwóm spółkom Birgfellnera: Nuneatonowi, spółce komandytowej, i Nuneatonowi, spółce z o.o. (ta ostatnia ma być potem przekształcona w Srebrną 2). Termin spłaty: 28 lutego 2020 r.” – pisze gazeta.

 

Zdaniem dziennika ostatecznie do wypłaty nie doszło, gdyż w lipcu ubiegłego roku Jarosław Kaczyński zdecydował o „zawieszeniu inwestycji z powodów politycznych”.

 

W poniedziałek „Gazeta Wyborcza” pisała, że budowa wieżowców miała być sfinansowana z kredytu udzielonego przez bank Pekao SA w wysokości do 300 mln euro, czyli ok. 1,3 mld zł.

 

Oświadczenie wydał także bank Pekao S.A. „Bank Pekao jest bankiem komercyjnym, skupionym na maksymalizacji wartości dla inwestorów oraz klientów” – czytamy. Następnie bank wymienia zdobyte w ostatnim czasie nagrody, a także podkreśla silną pozycję banku na polskim rynku.

 

“Każdy proces kredytowy klienta korporacyjnego w Banku Pekao polega na zbadaniu i analizie zdolności kredytowej klienta, która zostaje opisana w opinii kredytowej. Zgodnie z Prawem Bankowym, Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

 

Opinia kredytowa jest następnie przedkładana  do decyzji właściwego szczebla kompetencyjnego banku. Transakcje, które przekraczają określone progi kwotowe, dotyczą osób publicznych lub podlegają innym szczególnym ograniczeniom (np. niektóre sektory gospodarki, w tym finansowanie nieruchomości komercyjnych) są przedkładane do decyzji komitetu kredytowego banku. Komitet kredytowy to organ złożony z trzech wiceprezesów oraz kilkorga dyrektorów departamentów o wieloletnim doświadczeniu w bankowości i rozpatrywaniu transakcji kredytowych. Prezes Zarządu Banku nie jest członkiem komitetu kredytowego.

 

Jednocześnie przypominamy, że w świetle postanowień Prawa Bankowego, bank oraz osoby w nim zatrudnione, są obowiązane zachować tajemnicę bankową” – czytamy w oświadczeniu.

 COMMENTS

WORDPRESS: 0