Fundacja o. Tadeusza Rydzyka dostanie od rządu 70 mln zł na budowę muzeum

Fundacja o. Tadeusza Rydzyka dostanie od rządu 70 mln zł na budowę muzeum

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało na swojej stronie internetowej, że podpisało umowę z fundacją Lux Veritas należąca do o. Tadeusza Rydzyka. Organizacja ma otrzymać 70 mln zł na budowę Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.

Umowa pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Lux Veritatis dotycząca utworzenia muzeum została podpisana 20 czerwca br. – w 98. rocznicę chrztu św. Karola Wojtyły. Resort na budowę i wyposażenie obiektu w latach 2018-2020 przekaże 70 mln zł. W 2018 r. muzeum otrzyma 5 mln zł dotacji, w 2019 r. – 55 mln zł, a w 2020 r. – 10 mln zł. Dyrektora muzeum będzie powoływał minister kultury, po uzgodnieniu kandydatury z założycielem, czyli Fundacją Lux Veritatis. Jak tłumaczy ministerstwo, muzeum „będzie prezentować ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski ze szczególnym uwzględnieniem nauki św. Jana Pawła II i jej oddziaływania na losy Polski, Europy i Świata”. Istotnym zadaniem placówki ma być upowszechnianie wyników badań naukowych dotyczących postaw Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej.
W muzeum eksponowane będą m. in. relacje świadków z tamtych czasów gromadzone od wielu lat przez toruński ośrodek (ponad 40 tys. notacji zebranych od 1995 roku). – Muzeum „Pamięć i Tożsamość” wypełni istotną lukę w naszej ofercie muzealnej, która wciąż w niedostatecznym stopniu obejmuje zarówno aksjologię Jana Pawła II, jak i kwestie relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Odnosząc się do pojawiającej się w przestrzeni publicznej krytyki współpracy MKiDN z Fundacją Lux Veritatis chciałbym przypomnieć, że toruński ośrodek od lat zajmuje się bardzo cenną działalnością edukacyjną i kulturotwórczą docenianą swego czasu m. in. przez Jana Pawła II, który w marcu 1994 r. podkreślał, że „cenny wkład Radia Maryja w dzieło Nowej Ewangelizacji buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie do cywilizacji miłości”- oznajmił minister kultury Piotr Gliński.
O sprawie informował w ubiegłym tygodnik tygodnik „NIE” Jerzego Urbana. Gazeta opublikowała kopię projektu umowy, jaką minister kultury Piotr Gliński miał zawrzeć ze związaną z o. Tadeuszem Rydzykiem fundacją Lux Veritatis (wymieniona przez tygodnik kwota wynosiła jednak 100 mln zł). O umowę zapytaliśmy wówczas rzecznik resortu, Annę Bocian. – Publikacja Tygodnika „NIE” zawiera nieprawdziwe informacje. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie komentuje informacji pochodzących z niewiarygodnych źródeł – usłyszeliśmy w odpowiedzi.

Leszek Rudziński aipCOMMENTS

WORDPRESS: 0