HomeKultura

Francuskie Cezary przeżywają kryzys

Francuskie Cezary przeżywają kryzys

Po wczorajszej dymisji zarządu Cezarów – prestiżowego wyróżnienia w dziedzinie kinematografii – francuski minister kultury apeluje, by instytucja ta zreformowała swoją działalność.

Szef resortu Franck Riester chce, aby przyszły zarząd, który zostanie wybrany tuż po wielkiej gali Cezarów 28-mego lutego, zapewnił godne reprezentowanie kinematografii francuskiej w całym jej bogactwie estetycznym i artystycznym. Nowy zarząd powinien kierować się demokratycznym funkcjonowaniem i wymogami otwartości, przejrzystości, parytetu i różnorodności – napisał minister.

Kryzys związany z dymisją zarządu zaczął się już wcześniej między innymi w związku z protestami organizacji feministycznych przeciwko możliwości nagrodzenia Romana Polańskiego za jego film „Oficer i szpieg” nawiązującego do afery Dreyfusa. Film uzyskał dwanaście nominacji do Cezarów, między innymi dla Romana Polańskiego za reżyserię i Pawła Edelmana za zdjęcia.

Feministki zarzucają Polańskiemu nie tylko gwałt popełniony w Los Angeles, na trzynastoletniej dziewczynce, ale także przemoc seksualną wobec innych kobiet. Reżyser, który uciekł przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, przyznał się do popełnienia czynu przed czterdziestu trzema laty, ale stanowczo zaprzecza innym zarzutom dopuszczenia się przemocy na tle seksualnym, na które powołują się feministki. Wzywają one do bojkotu ceremonii Cezarów.

Kryzys dotyczący instytucji Cezarów w pełni wybuchł w poniedziałek wieczorem po tym jak około 400 francuskich osobistości zażądało na łamach dziennika “Le Monde” głębokiej reformy tej instytucji zarzucając jej brak różnorodności i przejrzystości w działaniu. Walne zgromadzenie Cezarów odbędzie się po rozdaniu nagród 28 lutego, w celu wyboru nowego zarządu, przygotowania zmian w statucie i unowocześniających styl działania nowych władz.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Marek Brzeziński, Paryż/& IAR/sk

COMMENTS