Francja: Zgromadzenie Narodowe przyjęło propozycję zakazu używania komórek w szkołach

Francja: Zgromadzenie Narodowe przyjęło propozycję zakazu używania komórek w szkołach

Francuskie Zgromadzenie Narodowe wprowadziło zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach. Sprawa ta wywołuje wiele kontrowersji. 
Do tej pory przepisy zezwalały na wprowadzanie zakazu na szczeblu lokalnym. Nauczyciel z Bourges, gdzie zakaz obowiązuje od września, dzieląc się doświadczeniami związanymi z wprowadzeniem tego przepisu powiedział, że uczniowie przychodzili do klasy i wciąż byli zatopieni w grach na telefonach komórkowych. Był to problem, bo przejść od emocji związanych z grami do lekcji było, jego zdaniem, dla wielu bardzo trudne. Według niego, teraz uczniowie powinni być bardziej otwarci na lekcjach niż wtedy, gdy byli uwiązani do swoich komórek.
Gimnazjaliści mają na to własny punkt widzenia, ale niezbyt odmienny od pedagogów. Jedna z dziewcząt określiła takie rozwiązanie jako “fajne”, bo gdy uczniowie nie będą przywiązani do telefonu, będą mieli więcej czasu w szkole dla siebie, i na wzajemne kontakty.
Nowe prawo wzbudza liczne kontrowersje przede wszystkim z punktu widzenia logistycznego. I dzieci, i dorośli pytają, w jaki sposób uda się je wprowadzić w życie i kontrolować to, że uczniowie nie używają telefonów komórkowych. Przeciwnicy twierdzą, że ono niczego nie zmieni, zwolennicy są zdania, że daje ono legalne narzędzie do walki z używaniem komórek w szkołach.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Marek Brzeziński/Paryż/em/dabrCOMMENTS

WORDPRESS: 0