Francja: Parlament zatwierdził zakaz używania komórek przez uczniów

Francja: Parlament zatwierdził zakaz używania komórek przez uczniów

Francuski parlament zatwierdził ostatecznie nowelizację wprowadzającą zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach. Obejmie on przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja.

Będzie dotyczyć wszystkich urządzeń elektronicznych umożliwiających łączność – a więc poza telefonami, także laptopów, tabletów i zegarków typu smartwatch.

Licea mogą same zdecydować, w jakim zakresie uczniowie będą mogli z nich korzystać.

Przyjęta przez francuskich parlamentarzystów nowelizacja ustawy o edukacji z 2010 roku zaostrza istniejące regulacje. Dotychczasowe przepisy mówiły o zakazie korzystania z komórek podczas zajęć. Dodatkowo szkoły w swoich regulaminach wymieniały także listę miejsc objętych zakazem. Teraz, zgodnie z ustawą, uczniom nie będzie wolno korzystać z telefonów na terenie szkoły. Wyjątek będą stanowiły miejsca wskazane przez placówkę w jej regulaminie.

Prawo zacznie obowiązywać od września tego roku.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/Le Figaro & Liberation/jl/kj

 W tym tygodniu polecamy ► Kennedy’ego zabił Oswald. Adamowicza zabił Wilmont! Skończmy z ukrywaniem przestępców w Polsce

COMMENTS

WORDPRESS: 0