HomeUSAFloryda

Floryda – nowe przepisy stanowe

Floryda – nowe przepisy stanowe

Nadchodzi nowy rok, co oznacza, że nowe przepisy stanu Floryda zaczną obowiązywać w Nowy Rok.
Oto one:


Autobusy szkolne (HB 37)

Od piątku ustawa zwiększy kary dla kierowców, którzy jeżdżą nieprawidłowo, gdy autobusy odbierają i wysadzają dzieci. Kierowcy, którzy nie zatrzymają się, zostaną ukarani grzywną w wysokości 200 USD. Kierowcy, którzy przejeżdżają obok zatrzymanego autobusu szkolnego po stronie, po której dzieci wchodzą i wychodzą, zostaną ukarani grzywną w wysokości 400 USD.

Ubezpieczenie (SB 292)

Rachunek ubezpieczeniowy będzie wymagał od ubezpieczycieli przedstawienia „zestawienia strat” począwszy od piątku. Zgodnie z ustawą ubezpieczyciele będą zobowiązani do dostarczenia oświadczenia w ciągu 15 dni od pisemnego wniosku ubezpieczającego. Zabrania również ubezpieczycielom pobierania opłat za sporządzanie lub coroczne przedstawianie pojedynczych zestawień strat.

Wybory (HB 1005)

Ustawa daje okręgowym radom wyborczym i organom nadzorującym wybory możliwość korzystania z certyfikowanego przez stan, cyfrowego sprzętu do obrazowania, automatycznego tabulatora, który nie jest częścią okręgowego systemu głosowania, do przeprowadzania zarówno automatycznego, jak i ręcznego przeliczania głosów.

Obecnie tylko dziewięć hrabstw – Bay, Broward, Columbia, Hillsborough, Indian River, Leon, Nassau, Putnam i St. Lucie – ma używać tego sprzętu do przeprowadzania po certyfikacji zautomatyzowanych audytów na cykl wyborczy 2020.

Ustawa zezwala, aby logika i dokładność testowania sprzętu do tworzenia tabel do głosowania rozpoczęły się już 25 dni przed rozpoczęciem wcześniejszego głosowania, a nie 10 dni przed rozpoczęciem wcześniejszego głosowania, zgodnie z obowiązującym prawem, aby uniknąć wszelkich opóźnień w pozyskiwaniu głosów pocztą elektroniczną. karty do głosowania.

Płaca minimalna

Od piątku płaca minimalna na Florydzie wzrośnie o dziewięć centów. Pracownicy zarabiają co najmniej 8,65 dolara za godzinę.

W listopadzie mieszkańcy Florydy zagłosowali za stopniowym podnoszeniem płacy minimalnej w ciągu następnych sześciu lat. W okresie sześcioletniego wprowadzenia płaca minimalna wzrosłaby do 10 USD za godzinę począwszy od przyszłego roku, a następnie byłaby zwiększana o 1 USD za godzinę każdego roku, aż osiągnęłaby 15 USD za godzinę w 2026 r. Przyszłe podwyżki powróciłyby do skorygowane o inflację, począwszy od 2027 r.
JK

COMMENTS