Finansowanie Emerytury Plus zagrożone?

Finansowanie Emerytury Plus zagrożone?

Minister Elżbieta Rafalska zapewnia, że finansowanie Emerytury Plus z Funduszu Pracy nie jest zagrożone. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy w tej sprawie, szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej odpowiadała na pytania posłów.

Elżbieta Rafalska mówiła, że dynamika wpływu składek do funduszu zwiększyła się, co jest związane z dobrą sytuacją na rynku pracy – dużą liczbą pracowników i rosnącymi wynagrodzeniami. Dlatego – jak podkreślała – wpływy ze składki są wyższe niż planowano. “A więc nie ma najmniejszego zagrożenia do sfinansowania dodatkowego świadczenia z tego źródła” – mówiła minister.
W świetle ustawy, w maju emeryci mają otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 888 złotych i 25 groszy. Koszt sfinansowania tych dodatkowych emerytur wyniesie 10 miliardów 800 milionów złotych. Z projektu wynika, że pieniądze na ten cel według projektu ustawy będą pochodzić z Funduszu Pracy czyli z pieniędzy przeznaczonych na walkę z bezrobociem w trakcie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/to/kjCOMMENTS

WORDPRESS: 0