Eurostat: Polska w czołówce państw UE z najmniejszym bezrobociem

Eurostat: Polska w czołówce państw UE z najmniejszym bezrobociem

Polska w czołówce państw Unii Europejskiej z najmniejszym bezrobociem. Z danych biura statystycznego Eurostat wynika, że w lipcu bez pracy w naszym kraju było 3,5 procent rodaków, co daje Polsce trzecie miejsce we Wspólnocie. To poprawa w porównaniu z danymi z czerwca.

Stopa bezrobocia spadła w lipcu o dwie dziesiąte punktu procentowego w porównaniu z ostatnimi, czerwcowymi danymi. To pozwoliło Polsce wyprzedzić Węgry i znaleźć się na trzecim miejscu za Czechami, gdzie pracy nie miało 2,3 procent osób i za Niemcami z bezrobociem na poziomie 3,4 procent. Dane Eurostatu dotyczące Polski różnią się od tych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Według GUS-u, bezrobocie w naszym kraju w lipcu wyniosło 5,9 procent. W Unii Europejskiej najgorsza sytuacja pod tym względem jest nadal w Grecji, gdzie majowe dane wskazywały, że bez pracy było ponad 19 procent obywateli, oraz w Hiszpanii – ponad 15 procent. W całej Wspólnocie, według Eurostatu, bezrobocie spadło nieznacznie w porównaniu z ostatnimi danymi – o jedną dziesiątą punktu procentowego do poziomu 6,8 procent, najniższego od kwietnia 2008 roku. Natomiast w eurolandzie bezrobocie wyniosło 8,2 procent, również spadło o jedną dziesiątą punktu procentowego i było na najniższym poziomie od listopada 2008 roku. W Unii Europejskiej spada także bezrobocie wśród ludzi młodych, ale wciąż jest to duży problem dla Wspólnoty, szczególnie na Południu. W Grecji wyniosło ono prawie 40 procent, a w Hiszpanii i we Włoszech ponad 30 procent.

IAR/Beata Płomecka/Bruksela/em/łpCOMMENTS

WORDPRESS: 0