HomePOLSKA

Europejska Sieć Rad Sądownictwa zawiesiła w prawach członka polską Krajową Radę Sądownictwa

Europejska Sieć Rad Sądownictwa zawiesiła w prawach członka polską Krajową Radę Sądownictwa

Europejska Sieć Rad Sądownictwa zawiesiła w prawach członka polską Krajową Radę Sądownictwa. Taką decyzję podjęto na posiedzeniu plenarnym organizacji w Bukareszcie. Jak czytamy w komunikacie ENCJ, warunkiem członkostwa jest niezależność instytucji sądowniczych od władzy wykonawczej i ustawodawczej. ENCJ wyraziła obawę, że w wyniku ostatnich reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce, KRS nie spełnia już tego wymogu.
Rzecznik Krajową Radę Sądownictwa sędzia Maciej Mitera powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że decyzja ENCJ jest niezrozumiała, ponieważ w statucie ENCJ nie ma takiego środka jak zawieszenie. Nie wykluczył, że decyzja ta jest motywowana politycznie i zaznaczył, iż z zainteresowaniem czeka na wskazanie jej podstaw.
Rzecznik KRS nie zgadza się z zarzutami, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa nie jest niezależna. Podkreślił, że zarzutów na temat pozbawienia niezależności KRS nie poparto żadnymi przykładami.
Zawieszanie członkostwa w ENCJ oznacza, że polski KRS jest pozbawiony prawa głosu i wyłączony z udziału w działaniach organizacji. ENCJ poinformowała, że decyduje się pozostać w kontakcie z KRS, będzie nadal monitorować sytuację w Polsce i liczy na to, że KRS dostosuje się do jej wymagań.
Szef KRS Leszek Mazur poinformował wcześniej w Bukareszcie, że za zawieszeniem polskiej rady było sto głosów, przeciwko sześć, a wstrzymujących -dziewięć.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/wcześn./dwi/dabr

COMMENTS