Energetyka Cieplna Opolszczyzny pozyskała rekordową dotację. Na co ją wyda?

Energetyka Cieplna Opolszczyzny pozyskała rekordową dotację. Na co ją wyda?

Energetyka Cieplna Opolszczyzny pozyskała rekordową dotację na realizację inwestycji w stolicy regionu. Na modernizacji sieci powinno skorzystać całe Opole.

ECO zrealizuje aż 44 zadania o łącznej wartości blisko 25 mln zł, z czego 15 mln zł stanowi kwota dotacji. Inwestycje obejmą modernizację sieci cieplnych, budowę przyłączy i zastąpienie węzłów grupowych nowoczesnymi węzłami indywidualnymi, które ulokowane zostaną bezpośrednio w zasilanych w ciepło budynkach. Według spółki pozwoli to na jeszcze lepsze dostosowania parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co podniesie komfort i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań. Dodatkowo pozwolić ma także na rozszerzenie oferty spółki o dostawę ciepłej wody.

 

– Inwestycje i modernizacje sieci ciepłowniczych mają na celu ograniczenie strat energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w miastach i są przez naszą spółkę realizowane od wielu lat – podkreśla Paweł Krawczyk, członek zarządu ds. operacyjnych ECO SA. – Jednym z efektów projektów modernizacyjnych realizowanych w ramach przyznanej dotacji będzie zmniejszenie zużycia paliwa o około 1300 ton węgla rocznie, a to przekłada się na wymierny efekt ekologiczny. Realizacja wszystkich inwestycji zakończy się w 2023 roku.

 

W ich efekcie zmodernizowanych zostanie m.in. blisko 10 km sieci cieplnych w Opolu. Zlikwidowane zostaną również 34 grupowe węzły cieplne, a w zamian za nie zostanie zainstalowanych 135 węzłów indywidualnych, co przyniesie przede wszystkim spore oszczędności dla klientów.

 

Zakończenie inwestycji oznaczać będzie dla mieszkańców Opola zmniejszenie emisji CO2 o ponad 2700 ton rocznie i spadek emisji pyłów o ponad pół tony rocznie. Ograniczeniu ulegnie również emisja innych gazów i zanieczyszczeń powietrza. Środki przyznane ECO pochodzą z Funduszu Spójności w ramach realizacji działania „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

aip


COMMENTS

WORDPRESS: 0