HomeNew York

Eksperci ZUS edukowali Polonię

Eksperci ZUS edukowali Polonię

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku każdego roku wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i organizacjami Polonijnymi organizuje dni poradnictwa ZUS. W Nowym Jorku Polonia mogła spotkać się z ekspertami Zakładu Społecznych w Centrum Polsko – Słowiańskim w środę 13 listopada. Podczas spotkania omawiano tematy związane z ubieganiem się o świadczenia emerytalne z Polsk.

Spotkanie w imieniu Bożeny Kamiński prezesa Centrum Polsko – Słowiańskiego otworzyła Agnieszka Granatowska, która przywitała wszystkich gości. Do mikrofonu została zaproszona Małgorzata Rejek – Radoń, wicekonsul, Kierownik Wydziału Prawnego i Pomocy Konsularnej, która przedstawiła uczestnikom wszystkich ekspertów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych reprezentowali: Tomasz Szabliński – naczelnik wydziału w Departamencie Rent Zagranicznych, Magdalena Ignaciuk – główny specjalista w Departamencie Rent Zagranicznych, Beata Bielska – zastępca naczelnika Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych w I Oddziale ZUS w Warszawie, Karolina Szyszko-Głowacka – główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej. W tym roku dzień poradnictwa ZUS wzbogacono o porady prawne, które udzielali: mecenasi Andrzej Kamiński, jerzy Sokół oraz Joanna Nowokunski. Spotkanie z ekspertami ZUS rozpoczęło się ciekawej prezentacji, którą zaprezentował Tomasz Szabliński – naczelnik wydziału w Departamencie Rent Zagranicznych a spotkanie miało charakter indywidualnych konsultacji, podczas których zainteresowani mogli omówić konkretne sprawy dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych. Porady udzielane były bezpłatnie.

COMMENTS