HomePILNE

Donald Trump podpisał pakiet stymulacyjny

Donald Trump podpisał pakiet stymulacyjny

Prezydent  Donald Trump podpisał pakiet stymulacyjny dla amerykańskiej gospodarki o wartości 2 bln dolarów na czas walki z pandemią koronawirusa. Pakiet ten został wcześniej uchwalony przez Kongres.

 

Kwota na ratowanie amerykańskiej gospodarki to dwa biliony dolarów, a ustawa liczy 883 stron.  Na amerykański pakiet pomocowy składa się między innymi:

    • 500 miliardów dolarów – to kwota na pomoc przedsiębiorcom w postaci zabezpieczenia kredytów, czy pożyczek,
    • czeki dla Amerykanów, z wyjątkiem tych najbogatszych, w wysokości 1200 dolarów,
    • 350 miliardów dolarów na opłacenie pensji dla pracowników dla małych i średnich firm,
    • rozbudowanie systemu ubezpieczeń w razie wzrostu bezrobocia,
    • odroczenia podatków.

Wysokość amerykańskiego pakietu mającego na celu walkę ze skutkami pandemii koronawirusa jest historyczna. Przypomnijmy, że w czasie krachu finansowego w 2008 roku na ratowanie gospodarki za prezydentury Baracka Obamy przeznaczona kwota była o niemal 800 miliardów niższa, niż obecnie.

Zgodnie z przyjętą ustawą każdy Amerykanin zarabiający poniżej 6250 dolarów miesięcznie otrzyma wypłatę w wysokości 1200 dolarów. Na każde dziecko będzie przypadać 500 dolarów. Dla lepiej zarabiających wypłaty będą niższe. Po przekroczeniu progu 8250 dolarów miesięcznie zapomogi nie będzie.

Przelewy na konta i wysyłka czeków rozpocznie się w ciągu 2 tygodni. Ustawa przewiduje też wydłużenie z 26 do 39 tygodni uprawnień do zasiłków dla bezrobotnych. Objęte zostaną nimi także osoby na umowach o dzieło i krótkoterminowych, a także współpracownicy.

COMMENTS