HomeDolnośląskie

Dolny Śląsk: Gang zarobił na Ukraińcach milion złotych

Dolny Śląsk: Gang zarobił na Ukraińcach milion złotych

Straż graniczna rozbiła gang, który w zamian za odpowiednią opłatę pomagał obywatelom Ukrainy, ale też Rosji, Białorusi i Uzbekistanu uzyskać dokumenty pobytowe – wizy, zezwolenia na pracę oraz karty pobytu. Grupa zarobiła na imigrantach około miliona złotych!

– Członkowie grupy zakładali firmy, które w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, ale dzięki nim rejestrowali w urzędach pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla cudzoziemców. Na podstawie tych oświadczeń obcokrajowcy otrzymywali w konsulatach wizy z prawem do pracy i wjeżdżali do naszego kraju, pracy we wskazanych miejscach nie podejmując – mówi kapitan Rafał Potocki ze Straży Granicznej.

Cudzoziemcy, którzy deklarowali chęć przyjazdu do Polski, a także ci, którzy chcieli przedłużyć pobyt w Polsce, płacili grupie od 1000 zł do 3000 zł, za zalegalizowanie pobytu. Kwota zależała od rodzaju dokumentu, który chciał otrzymać cudzoziemiec. Z ustaleń śledczych wynika, że w okresie niecałych dwóch lat, firmy zarejestrowały blisko 700 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz uzyskały ponad 100 rocznych zezwoleń na pracę typu A i kilkadziesiąt kart pobytu. Zatrzymanie przestępców przeprowadzono jednocześnie gdyż istniała obawa, że mogą próbować uciec. Tego samego dnia przeprowadzono również przeszukania kilku mieszkań oraz samochodów, podczas, których zabezpieczono różne dokumenty tj. zezwolenia na pracę, oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla cudzoziemców, kserokopie paszportów, druków, wniosków oraz pieczęcie firmowe. Zabezpieczono również telefony komórkowe oraz komputery i laptopy.

Do chwili obecnej zarzuty postawiono czterem osobom. Sprawa ma jednak charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania osób powiązanych z tą polsko – ukraińską szajką. To nie jest pierwsza grupa, która zarabia na imigrantach. A chętnych do tego, by przyjechać do Polski, jest coraz więcej. W ubiegłym roku w naszym kraju pracowało 1,2 mln Ukraińców. Oczywiście mówimy o pracy legalnej. O pracujących na czarno trudno mówić, ale szacuje się, że jest ich kilkaset tysięcy.

Małgorzata Moczulska (aip)COMMENTS