HomeNew York

Dni Poradnictwa ZUS w Nowym Jorku, New Britain i Cleveland oraz poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego, imigracyjnego, prawa pracy oraz wypadków przy pracy

Dni Poradnictwa ZUS w Nowym Jorku, New Britain i Cleveland oraz poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego, imigracyjnego, prawa pracy oraz wypadków przy pracy

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapraszają na Dni Poradnictwa ZUS w zakresie ubezpieczenia społecznego dla Polaków pracujących lub mieszkających w USA. Spotkania odbędą się odpowiednio 13, 14 i 15 listopada 2019 r.

Specjaliści ZUS udzielą informacji na temat:

▪ świadczeń emerytalno-rentowych oraz warunków, które zgodnie z polskim prawem

trzeba spełnić, aby uzyskać te świadczenia

▪ zasad, według których ustalamy prawo do polskich świadczeń i ich wysokość

(na podstawie umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską i USA)

▪ sposobu składania wniosków o polskie świadczenia emerytalno-rentowe

na podstawie tej umowy – formularze

▪ wypłaty polskich świadczeń emerytalno-rentowych osobom, które mieszkają w USA

▪ kontaktu z ZUS (www.zus.pl e-mail, Skype, Centrum Obsługi Telefonicznej – COT)

Terminy i miejsca spotkań:

13 listopada (środa), godz. 6 PM

Centrum Polsko-Słowiańskie

176 Java Street, Brooklyn, NY 11222

W czasie spotkania w Nowym Jorku będzie również możliwość zasięgnięcia porady prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, imigracyjnego, prawa pracy oraz wypadków przy pracy. Adwokaci będzie udzielać porad bezpłatnie, języku polskim.

14 listopada (czwartek), godz. 6 PM

Haller Post

112 Grove Street, New Britain, CT 06053

15 listopada (piątek), godz. 6 PM

Polsko-Amerykańskie Centrum Kultury

6501 Lansing Ave., Cleveland, OH 44105

Specjaliści ZUS odpowiedzą również na pytania indywidualne

Porady udzielane są BEZPŁATNIE

Wstęp wolny

Spotkanie trwa około 3 godzin

COMMENTS