Demonstracja nauczycieli przed MEN [WIDEO]

Demonstracja nauczycieli przed MEN [WIDEO]

Wtorek, 23 kwietnia jest szesnastym dniem strajku w oświacie. Dzisiaj godzinie 11.00 przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie rozpoczęła się demonstracja ZNP.

O godz. 13.00 zbiera się prezydium Rady Dialogu Społecznego, będzie to część robocza. O godz. 15.00 rozpocznie się część oficjalna RDS z udziałem strony rządowej i pracodawców. Następnie, po posiedzeniu RDS, zbierze się w siedzibie ZNP Prezydium ZG ZNP.

Dzisiaj niczego nie kończymy. Dzisiaj w dalszym ciągu jesteśmy w fazie strajku, strajku o godność zawodu nauczyciela, pracownika oświaty – podkreślił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

– To, że dzisiaj przyszło nas wiele osób, to, że tak licznie protestujemy, jest dla nas niezwykle ważne, bo to pokazuje, że nauczyciele nie chcą polityki; chcą dobrej szkoły i na tym nam zależy. Chcemy, abyśmy mieli warunki, te materialne i te organizacyjne, do godziwego funkcjonowania jako nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami, i nie damy sobie wmówić, że to jest robione na czyjeś życzenie, na czyjeś zlecenie, czy w porozumieniu z tym czy innym działaczem partyjnym. To jest nasz nauczycielski protest, nasz protest – powiedział Broniarz do uczestników manifestacji.

– Kiedy 10 stycznia Zarząd Główny (ZNP – dopisek red.) podjął uchwałę o wejściu w spór zbiorowy, było dla nas rzeczą oczywistą, że to jest ostatni moment, abyśmy mogli upomnieć się o godność zawodu nauczyciela, o godność tych wszystkich, którzy w liczbie kilkuset tysięcy decydują o jakości polskiej edukacji, ale także o godność pracowników, którzy nie są nauczycielami, a którzy są równie ważni, równie istotni, a którzy funkcjonują poniżej jakiegokolwiek minimum socjalnego – mówił prezes ZNP.

Jak zapowiedział premier Morawiecki, Okrągły edukacyjny stół odbędzie się 26 kwietnia na Stadionie Narodowym, a rozmowy będą dotyczyły czterech obszarów (uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i nowoczesna szkoła).

 

***

Przed budynkiem ministerstwa edukacji narodowej odbyła się manifestacja nauczycieli. Według informacji Związku Nauczycielstwa Polskiego do Warszawy przyjechali nauczyciele między innymi z Krakowa, Wrocławia, Siedlec i Skierniewic. Strajkujący nauczyciele domagają się większych niż proponuje rząd podwyżek.

Od 8 kwietnia w części szkół trwa strajk. Według danych ZNP przystapiło do niego około 75 procent szkół, według danych MEN – niespełna 50 procent.

Jak powiedział w trakcie protestu przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz nauczyciele przyjechali, by “wyrazić słowa dezaprobaty wobec wszystkich działań ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej”. Mówił, że strajk cały czas trwa.

Po południu spotka się Prezydium Zarządu Głównego ZNP. O przyszłości strajku zdecydują przedstawiciele wszystkich szesnastu okręgów związku. Rozważają kontynuację strajku w obecnej formie, zawieszenie go lub strajk rotacyjny w różnych szkołach.

ZNP domaga się 30 procent podwyżki w tym roku. Rząd proponuje między innymi 15 procent podwyżki w tym roku, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, określenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie minimum 300 złotych, a także dodatek dla stażystów rozpoczynających pracę w zawodzie w wysokości 1000 złotych.

O zawieszenie protestu apelują między innymi prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele rządu z premierem Mateuszem Morawieckim, a także część rodziców i uczniów. Do końca tygodnia maturzyści muszą otrzymać świadectwa ukończenia szkoły. To warunek konieczny, by byli dopuszczeni do egzaminu dojrzałości. Tymczasem strajkujący nauczycieli nie biorą udziału w radach klasyfikacyjnych, co uniemożliwia wystawienie i zatwierdzenie ocen na świadectwach.

W piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie sie “okrągły stół” oświatowy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zaproszenie do rozmów z rządem otrzymają między innymi nauczyciele, politycy opozycji, związkowcy, rodzice i grono ekspertów. Mateusz Morawiecki powiedział, że “okrągły stół” będzie możliwością osiągnięcia porozumienia oraz “kompleksowego przebudowania systemu edukacyjnego”.

“Okrągły stół” będzie dotyczyć czterech obszarów: uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i kształcenia oraz „nowoczesna szkoła”.

 

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/ Martyna Szymczakowska/łp

wiadomości.com/ZNP/mediaCOMMENTS

WORDPRESS: 0