"> Czy możesz stracić 500+ przez wysoką podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę? - wiadomosci.com

Czy możesz stracić 500+ przez wysoką podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Czy możesz stracić 500+ przez wysoką podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę?

W tym roku nie ma takiego zagrożenia, bo kryteria dochodowe, które są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia z programu Rodzina 500+ są oparte na płacy minimalnej i innych danych finansowych z 2017 roku, uspokaja minister rodziny Elżbieta Rafalska. Ale co będzie później?

“Nikt nie straci prawa do świadczenia 500+ w nowym okresie świadczeniowym z powodu wzrostu płacy minimalnej w 2019 r. Rządowy program Rodzina 500+ jest cały czas monitorowany, a ubiegłoroczna nowelizacja jest dowodem na to, że rząd reaguje na wszelkie negatywne zjawiska”, podkreśla Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd zdecydował, że od nowego roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2 250 zł brutto, a minimalna stawka za godzinę 14,70 zł brutto.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw datowanym na 19 września 2018 r. pod poz. 1794. To wzrost aż o 7,1 proc. w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w bieżącym roku. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę – w tym także jej skala – ważna jest nie tylko dla kilku milionów Polaków, którzy otrzymują najniższą płacę lub wynagradzani są przez zleceniodawców według minimalnej stawki godzinowej.

 

W polskim prawie pracy minimalne wynagrodzenie odgrywa bardzo ważną rolę w parametryzacji różnych świadczeń, odszkodowań, a nawet kar. Od razu pojawiły się też obawy, że przez tak wysoką podwyżkę płacy minimalnej wiele rodzin straci świadczenia z programu Rodzina 500+. “Wypowiedzi polityków opozycji oraz części mediów wskazujące, że podniesienie płacy minimalnej w 2019 roku spowoduje natychmiastową utratę świadczenia 500+, to straszenie rodzin otrzymujących rządowe świadczenie”, powiedziała minister Rafalska. “Mimo wielokrotnych wyjaśnień Ministerstwa Rodziny wskazujących, że podniesienie płacy minimalnej w 2019 roku nie wpływa na wydane dziś decyzje 500+ ani na prawo do świadczenia w kolejnych okresach świadczeniowych 2018-2019 oraz 2019 – 2020, w mediach wciąż pojawiają się nieprawdziwe informacje”. Resort rodziny komunikuje, że obecnie trwa przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji 500+ na nowy okres świadczeniowy w oparciu o dochód rodziny z 2017 roku i nikt nie straci prawa do świadczenia 500+ w nowym okresie świadczeniowym z powodu wzrostu płacy minimalnej w 2019 r.

 

Ministerstwo przypomina też, że prawo do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko, na nowy okres świadczeniowy, jest wyliczane na podstawie dochodu z 2017 r. Świadczenie od drugiego dziecka ma charakter powszechny i jest niezależne od dochodu. Ponadto podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia 2019 roku nie skutkuje weryfikacją przyznanego już świadczenia wychowawczego.

 

Rodzice i opiekunowie złożyli już 1,52 mln wniosków o świadczenie Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy. Prawie 40 proc. wniosków złożono online. Od 1 lipca trwa przyjmowanie wniosków o świadczenia dla rodzin na nowy okres świadczeniowy, w tym m.in. na świadczenie wychowawcze Rodzina 500+. Do tej pory aż 38,5 proc. (578 tys.) złożonych do tej pory wniosków 500+ trafiło do samorządów drogą elektroniczną. Do dnia 24 sierpnia 2018 r samorządy wydały już 481,1 tys. decyzji na nowy okres świadczeniowy programu Rodzina 500+.

 

Przy złożeniu wniosku w programie „Rodzina 500+”, na nowy okres świadczeniowy w lipcu lub sierpniu pieniądze otrzymamy do końca października – czyli zachowana będzie ciągłość wypłat. Jeśli wniosek złożymy we wrześniu, wtedy świadczenie trafi do nas do końca listopada, z wyrównaniem za październik. Wniosek złożony w październiku to wypłata do końca grudnia z wyrównaniem za październik i listopad. Wniosek o „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy trzeba złożyć do końca października aby otrzymać świadczenie na cały okres świadczeniowy.

 

AIPCOMMENTS

WORDPRESS: 0