HomePILNE

Czwarty rok prezydentury Andrzeja Dudy [raport]

Czwarty rok prezydentury Andrzeja Dudy [raport]

Kancelaria Prezydenta podsumowała czwarty rok prezydentury Andrzeja Dudy. W raporcie podkreślono, że przypadł on w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomniano, że na terenie całego kraju oraz za granicą z tej okazji zorganizowano tysiące spotkań i uroczystości.

Główne uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości odbyły się w Warszawie 11 listopada. Prezydent pośmiertnie nadał wtedy 25 Orderów Orła Białego wybitnym Polakom, wziął udział we wspólnym śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji “Niepodległa do hymnu”, a także zainaugurował “Festiwal Niepodległa”. Prezydent podpisał także deklarację o restytucji Pałacu Saskiego. Andrzej Duda napisał ponad tysiąc dwieście listów gratulacyjnych wysłanych do osób obchodzących 100. urodziny w roku stulecia odzyskania niepodległości i 714 listów gratulacyjnych skierowanych do rodziców dzieci urodzonych 11 listopada 2018 roku
W ostatnim roku Andrzej Duda odbył ponad 100 spotkań z mieszkańcami różnych części Polski. Uczestniczył w ponad 500 wydarzeniach. “W sumie odwiedził już niemal wszystkie powiaty w kraju – zostało jeszcze 8. W wielu miejscach był jako pierwszy Prezydent Polski” – zauważa Kancelaria. W tym roku prezydent spotkał się także m. in. z uczestnikami Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, odwiedził harcerzy na obozie w Opartowie koło Rajgrodu, a w Gietrzwałdzie spotkał się z uczestnikami Jubileuszowego Zlotu 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
W ostatnim roku prezydent złożył 22 wizyty zagraniczne i przyjął 11 głów państw i szefów rządów. Andrzej Duda dwukrotnie gościł w Białym Domu. Ponadto otworzył rozmowy plenarne na szczycie procesu Brdo-Brijuni w Tiranie, gościł na szczycie przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki w Koszycach i przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej na Słowacji. Prezydent przemawiał także w ramach cyklu wykładów “The Churchill Europe Symposium” w Zurychu. Na marginesie szczytów międzynarodowych oraz podczas wizyt zagranicznych Andrzej Duda odbył wiele rozmów, m. in. z Sekretarzem Generalnym ONZ, prezydentem Włoch, kanclerz Niemiec, ustępującym i nowym prezydentem Ukrainy oraz papieżem Franciszkiem. Przez ostatnie 12 miesięcy Prezydent Duda przyjął w Polsce przedstawicieli wielu krajów. Ponadto mianował 26 ambasadorów i przyjął 21 listów uwierzytelniających.
Andrzej Duda spotykał się też z przedstawicielami Polonii z całego świata. Po raz pierwszy w historii prezydent RP odbył wizytę na Antypody. Andrzej Duda odwiedził także Polaków w Texasie.
W ramach cyklicznej Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie prezydent wziął udział w 5 wyjazdach, w czasie których odwiedził 22 miejscowości. Andrzej Duda przekazał Rodakom na Wschodzie 17 ton darów.
W ciągu ostatniego roku prezydent prowadził aktywną politykę w zakresie obronności. Z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego z jego inicjatywy zostały przygotowane tygodniowe obchody pod hasłem NATO Week, w ramach których prezydent odwiedził polskich i sojuszniczych żołnierzy na poligonach w Żaganiu, Orzyszu oraz Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie. Po raz pierwszy w Pałacu Prezydenckim odbyła się odprawa Kierowniczej Kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP. Prezydent, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych spotkał się z żołnierzami wszystkich rodzajów Sił. Andrzej Duda odwiedził również kontyngenty wojskowe w Rumunii oraz Bośni i Hercegowinie, a pod jego kierownictwem po raz pierwszy od 15 lat odbyło się ćwiczenie systemu obronnego pod kryptonimem KRAJ 19. Z rąk prezydenta 50 osób otrzymało awanse generalskie, a ponad 3,5 tysiąca funkcjonariuszy i żołnierzy zostało mianowanych na pierwszy stopień oficerski. Prezydent wskazał Szefa Sztabu Generalnego WP jako kandydata na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych na wypadek wojny, a także mianował nowego Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Z okazji 100-lecia odtworzenia Marynarki Wojennej RP z inicjatywy Prezydenta RP zostały sprowadzone do Polski prochy twórcy polskiej floty oraz ostatniego dowódcy obrony wybrzeża w 1939 roku admirała Józefa Unruga i jego podkomendnych. Ponadto wydał 21 postanowień w sprawach obronności i porządku publicznego.
W ciągu ostatniego roku prezydent podpisał 229 ustaw, skierował do Sejmu 9 inicjatyw ustawodawczych, ratyfikował i ogłosił 109 umów międzynarodowych, podpisał 34 rozporządzenia, a do Trybunału Konstytucyjnego skierował dwa wnioski o stwierdzenie niezgodności ustaw z Konstytucją RP.
Andrzej Duda wręczył ponadto 365 nominacji sędziowskich i asesorskich oraz 442 nominacje profesorskie. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że do Biura Prawa i Ustroju wpłynęło ponad 350 wniosków o dostęp do informacji publicznej, a Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski przygotowało ponad 5800 postanowień i odpowiedzi na listy. Andrzej Duda ułaskawił 18 osób i nadał 1 914 polskich obywatelstw.
W ciągu ostatniego roku prezydent prowadził aktywną politykę orderową. Przyznał 103 tysiące orderów i odznaczeń państwowych. Wśród nich były 33 Ordery Orła Białego, 65 Krzyży Zesłańców Sybiru, 624 Orderów Odrodzenia Polski oraz 634 Złotych Krzyży Zasługi. Prezydent docenił także wiernych sobie małżonków, wręczył ponad 82 tysięcy medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 13 tysięcy 718 osób otrzymało medale za długoletnią służbę, a 29 osób wyróżnionych zostało honorową bronią białą.
Prezydent Duda zajmował się także kwestiami gospodarczymi. W maju powołał Radę ds. Przedsiębiorczości, wziął udział w Forum Ekonomicznym w Davos, a w amerykańskiej Dolinie Krzemowej rozmawiał o nowych technologiach. Andrzej Duda w ramach Narodowej Rady Rozwoju odbył 60 spotkań eksperckich i regionalnych w sprawie projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych.
Ponad 68 tysięcy osób w 50 miastach we wszystkich województwach odwiedziło Mobilne Muzeum Multimedialne, które powstało z inicjatywy prezydenta, a 6 tysięcy osób wysłuchało koncertu w ramach Narodowego Grania, który odbył się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. W ramach akcji Kartka dla Kombatanta wysłano 300 kartek. Prezydent wziął udział m.in. w obchodach 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i bitwy pod Monte Cassino, 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 450-leciu zawarcia Unii Lubelskiej. Zainaugurował także Rok Powstań Śląskich. Upamiętnił także Żołnierzy Wyklętych, rodzinę Ulmów, ofiary rzezi wołyńskiej i katastrofy smoleńskiej. W 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie para prezydencka wzięła udział we Mszy świętej celebrowanej przez polskich księży. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda uczestniczyli także w uroczystościach zaplanowanych z tej okazji w Krakowie oraz w widowisku poświęconym 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Prezydent uczcił także księdza Jerzego Popiełuszkę i wziął udział w XI Zjeździe Gnieźnieńskim oraz Orszaku Trzech Króli. Andrzej Duda przekazał 100-metrową flagę, która wywieszona została na wieży Klasztoru na Jasnej Górze. Ponadto prezydent podarował 3 tysiące biało-czerwonych flag, które trafiły do pakietów pielgrzymów panamskich Światowych Dni Młodzieży i przekazał ponad 43,5 tysiąca flag do wszystkich polskich samorządów.
Andrzej Duda wraz z małżonką wielokrotnie wspierali akcje charytatywne. Wsparli Szlachetną Paczkę, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, przygotowali paczki dla potrzebujących w ramach Świątecznej Zbiórki Żywności, zainaugurowali akcję Pomagam z Radością.
Andrzej Duda jest prezydentem Polski od 6 sierpnia 2015 roku.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Kancelaria Prezydenta, wczesn./Wj/dw

COMMENTS