HomeŚląskie

Częstochowa: Ksiądz – pedofil skazany na 5 lat więzienia. Trafi też do zakładu psychiatrycznego

Częstochowa: Ksiądz – pedofil skazany na 5 lat więzienia. Trafi też do zakładu psychiatrycznego

Na pięć lat więzienia skazał częstochowski sąd księdza-dyrektora, który był podejrzany o wykorzystanie seksualne swoich podopiecznych. Prokuratura postawiła mu w sumie 11 zarzutów.

Oskarżony salezjanin od 2012 roku pełnił funkcję dyrektora jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Częstochowie. Nadzór nad działalnością tej placówki sprawował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, jako organizator pieczy zastępczej nad dziećmi w wieku powyżej 10 roku życia. We wrześniu 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie przeprowadził kontrolę doraźną w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

W wyniku kontroli do prokuratury złożono zawiadomienie, dotyczące popełnienia przestępstw wykorzystania seksualnego wychowanków i naruszenia ich nietykalności cielesnej. W związku z zawiadomieniem o przestępstwie prokurator wszczął w tej sprawie śledztwo oraz wystąpił do Sądu Rejonowego w Częstochowie o przesłuchanie kilku wychowanków placówki z udziałem biegłego psychologa. 28 września 2016 roku dyrektor placówki został zatrzymany i przedstawiono mu zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę wychowanków. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec dyrektora środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

W czerwcu 2017 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50.000 zł, dozoru Policji i zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi. W akcie oskarżenia mężczyźnie przedstawiono 11 zarzutów popełnienia przestępstw. Wśród nich są zarzuty doprowadzenia małoletnich do wykonania i poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym, poprzez nadużycie stosunku zależności oraz zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej wychowanków, które polegało na uderzeniu ich w twarz.

 

Jak ustaliła prokuratura do molestowania miało dochodzić w latach 2014-2016. Status pokrzywdzonego posiada 5 osób, które w czasie popełnienia na ich szkodę przestępstw miały od 14 do 17 lat. Oskarżonemu zakonnikowi groziło do 12 lat pozbawienia wolności.

 

Sąd Rejonowy w Częstochowie uznał zakonnika winnym 8 z 11 zarzucanych mu czynów. Wśród nich był zarzut usiłowania doprowadzenia do gwałtu lub innych czynności seksualnych nieletniego poniżej 15. roku życia. Za ten czyn sąd skazał oskarżonego na 3 lata więzienia. Sąd uznał księdza winnym 5 zarzutów wykorzystania seksualnego wobec osób powyżej 15. roku życia, ale w tym przypadku dyrektor ośrodka wykorzystał stosunek zależności i swoją pozycję. Za te czyny ksiądz został skazany również na trzy lata więzienia.

 

Dodatkowo duchowny został skazany na 6 miesięcy więzienia za naruszenie nietykalności. – Łącznie sąd skazał oskarżonego na 5 lat więzienia i dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Ponadto musi zapłacić zadość uczynienie w wysokości 8, 8 i 2 tysięcy zł wobec trójki poszkodowanych – mówi Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie.

 

BR aip

COMMENTS