HomeCiekawostki

Czego lękają się ludzie na ziemi? Sondaż

Czego lękają się ludzie na ziemi? Sondaż

Akty terrorystyczne Państwa Islamskiego oraz zmiany klimatyczne znalazły się na czele listy zagrożeń wskazanych w ogólnoświatowym sondażu ośrodka Pew Research Center. Polacy, poza muzułmańskim terroryzmem, najbardziej obawiają się uchodźców i Rosji. 

Spośród mieszkańców 38 krajów objętych sondażem ponad 60 procent uznało Państwo Islamskie i ocieplenie klimatu Ziemi za największe zagrożenia. Połowa badanych wymieniła cyber-ataki oraz kondycję globalnej gospodarki. 35 procent wskazało na Stany Zjednoczone jako zagrożenie dla świata, o 4 punkty procentowe więcej niż na Chiny oraz Rosję. Działaniami Moskwy najbardziej zaniepokojeni są Polacy – 65 procent. Wpływy Stanów Zjednoczonych rodzą największe obawy w Turcji, Korei południowej, Japonii i Meksyku.
Mieszkańcy większości krajów Europy zachodniej oraz Ameryki Południowej obawiają się skutków zmian klimatycznych. Działania Państwa Islamskiego za największe zagrożenie uznają mieszkańcy Libanu, Hiszpanii, Włoch i Francji. W Polsce 66 procent ankietowanych uznało Państwo Islamskie za poważne zagrożenie, 60 procent obawia się fali imigrantów. Obawy związane z uchodźcami są dużo mniejsze w Europie zachodniej. Najmniej obawiają się ich mieszkańcy krajów, które szeroko otworzyły dla nich granice, czyli Szwedzi (22 procent) i Kanadyjczycy(25 procent) oraz Wietnamczycy (21 procent), których ta sprawa dotyczy w niewielkim stopniu.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Marek Wałkuski/Waszyngton/mcm/wk

COMMENTS