HomePodlaskie

Cofanie licznika. Rekordzista skontrolowany pod Suwałkami

Cofanie licznika. Rekordzista skontrolowany pod Suwałkami

Policjanci od 1 stycznia korzystają już z nowych uprawnień. W ich ramach sprawdzają zapisy z samochodowych drogomierzy. Zgodnie z prawem, zmiana wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego jest przestępstwem.

 

Na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Szypliszki uwagę policjantów z suwalskiej drogówki zwrócił samochód marki Volkswagen, którego kierujący naruszał dopuszczalność używania świateł przeciwmgielnych. Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli. Sprawcą wykroczenia okazał się 52-letni mieszkaniec powiatu płockiego.

 

Dodatkowo policjanci, realizując czynności w ramach nowych uprawnień, sprawdzili także aktualny stan drogomierza. Po weryfikacji w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców okazało się, że jest on zaniżony o ponad 300 000 kilometrów. Wcześniejszy wpis ze stacji diagnostycznej wykazał stan 548 915 kilometrów, w chwili policyjnej kontroli było to 230 037 kilometrów. Siedzący za kierownicą właściciel pojazdu nie potrafił wyjaśnić, dlaczego stan licznika jest niższy niż ten odnotowany i zarejestrowany w bazie CEPiK w 2019 roku.

 

Przepisy obowiązujące od 25 maja 2019 składają się z dwóch części – części „administracyjnej” oraz części karnej. Część karna to wprowadzenie do Kodeksu karnego zupełnie nowego typu przestępstwa. To to art. 306a Kodeksu karnego: §1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. §2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. l. §3.

 

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu kreślonego w §1 lub §2,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przepisie wprost wskazano, że karze będzie również podlegał zlecający fałszowanie wskazań licznika. Ukróci to przemysł „cofania liczników” i oferowania tego typu usług na rynku.

 

COMMENTS