Co rodzic może zrobić z dzieckiem w przypadku strajku nauczycieli?

Co rodzic może zrobić z dzieckiem w przypadku strajku nauczycieli?

Kodeks pracy przewiduje kilka możliwości z których mogą skorzystać rodzice w przypadku strajku w szkołach. Jeśli Związek Nauczycielstwa Polskiego nie porozumie się z rządem w sprawie podwyżek, na jutro zapowiada początek bezterminowego strajku. Wtedy w wielu szkołach i przedszkolach nie będzie lekcji i zajęć. W takiej sytuacji rodzice mogą skorzystać z przepisów kodeksu pracy i zostać z dziećmi w domach.

Pierwsza możliwość to wykorzystanie dwóch dni opieki na zdrowe dziecko. O takie dni pracownik musi wnioskować. Ułatwienie dotyczy dzieci do 14. roku życia i przysługuje tylko jednemu z rodziców.
Drugie rozwiązanie to zasiłek opiekuńczy na dziecko, które nie ukończyło ośmiu lat. Z tego prawa można skorzystać, gdy o zamknięciu placówki rodzic dowie się w terminie krótszym niż siedem dni przed strajkiem. Zasiłek opiekuńczy to 80 procent wynagrodzenia. Wniosek o zasiłek rodzic składa u pracodawcy. Musi potwierdzić zamknięcie szkoły lub przedszkola i brak możliwości opieki nad dzieckiem przez inną osobę z rodziny.
Rodzice mogą też wykorzystać urlop wypoczynkowy. Należy pamiętać, że jeśli wniosek zostanie złożony w ostatniej chwili, pracodawca może go odrzucić.
Ostania możliwość to wykorzystanie urlopu na żądanie. W ciągu roku pracownikowi przysługują cztery takie dni. O urlopie na żądanie trzeba powiadomić przełożonego najpóźniej w dniu urlopu przed rozpoczęciem pracy.
Niezależnie od przepisów kodeksu pracy część pracodawców zapowiedziała, że na czas ewentualnego strajku w szkołach pracownik będzie wykonywać swoje obowiązki, pozostając w domu, lub przyjść do pracy z dzieckiem.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/ Martyna Szymczakowska/zrCOMMENTS

WORDPRESS: 0