HomeKultura

Cmentarz Łyczakowski online – strona internetowa poświęcona zabytkowej nekropolii już dostępna

Cmentarz Łyczakowski online – strona internetowa poświęcona zabytkowej nekropolii już dostępna

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie z odnowionymi nagrobkami pochowanych tam Polaków można oglądać on-line. Strona poświęcona jednej z najważniejszych europejskich nekropolii zawiera ponad 8 000 rekordów w bazie danych nagrobków, informacje o najważniejszych twórcach łyczakowskich rzeźb, a także efekty prac konserwatorskich przeprowadzonych ze środków ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego. Dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej strona (www.cmentarzlyczakowski.pl i www. lychakivcemetery.org) powstała z inicjatywy Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

“Mimo iż baza nie jest kompletna, uznaliśmy, że najwyższy już czas udostępnić to, co udało się zinwentaryzować. Sytuacja pandemiczna powoduje, że możliwości odwiedzenia cmentarza są mocno ograniczone, dlatego prezentujemy wyniki badań obejmujących na razie ponad 80 procent terenu cmentarza. Chcemy, aby osoby, które nie mogą odwiedzić tego niezwykłego zabytku, miały możliwość skonfrontowania się z tym wielkim dziedzictwem” – mówi Michał Laszczkowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

Strona prezentuje efekty prac konserwatorskich prowadzonych ze MKDiN przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami (w latach 2008-2012) oraz Fundację Dziedzictwa Kulturowego (od 2013 r.).
Prace realizują trzy polsko-ukraińskie zespoły konserwatorów w ramach projektu ochrony wspólnego dziedzictwa. Profesjonalnej konserwacji poddano już ponad 150 pomników nagrobnych o wysokich wartościach artystycznych lub historycznych. W szczególności inwentaryzowane były nagrobki sprzed 1945 roku. Mimo że prace inwentaryzacyjne trwają, zgromadzona baza zawiera ponad 8000 rekordów. Będzie ona stale uzupełniana o wyniki kolejnych etapów inwentaryzacji.

Obecnie baza nie zawiera danych dotyczących najstarszej części cmentarza, co związane jest z koniecznością pozyskania praw autorskich do wytworzonych wcześniej materiałów inwentaryzacyjnych. Dane te będą sukcesywnie uzupełniane.

W związku z szeroko zakrojonymi pracami porządkowymi prowadzonymi zarówno przez dyrekcję cmentarza, jak i przez polskie organizacje społeczne, odnalezionych zostało także kilkadziesiąt nieznanych wcześniej nagrobków – one również będą sukcesywnie dodawane do bazy. Na stronie można znaleźć informacje o kilkunastu najważniejszych twórcach łyczakowskich rzeźb, zarówno polskich, jak i ukraińskich czy niemieckich. Poświęcono im odrębne artykuły. Poznamy więc sylwetki Antoniego i Jana Schimserów, Parysa Filippiego, Juliana Markowskiego, ale także rzeźbiarzy XX-wiecznych Zygmunta Kurczyńskiego czy Teodozji Bryż.

Cmentarz Łyczakowski jest ważny dla wielu narodów tworzących niegdyś wielokulturową mozaikę dawnego Lwowa. Pochowani na nim odegrali ogromną rolę także w dziejach światowej nauki, kultury czy życia publicznego. Artystyczna i historyczna waga Cmentarza Łyczakowskiego sprawia, że miejsce to należy zaliczyć nie tylko do wspólnej spuścizny kulturowej Polski i Ukrainy, ale i do dziedzictwa ogólnoeuropejskiego.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/ #Piotrowska/i wz/w hm

COMMENTS