HomeKujawsko-Pomorskie

“Chryja pod Radiem Maryja 2”. Prezydent Zaleski odpowiada posłance Sobeckiej

“Chryja pod Radiem Maryja 2”. Prezydent Zaleski odpowiada posłance Sobeckiej

Prezydent Torunia Michał Zaleski odpowiedział posłance Annie Sobeckiej na jej list otwarty, w którym krytykuje ona decyzję władz miasta, zezwalającą na organizację “Chryi pod Radiem Maryja 2”.

Przypomnijmy, że chodzi o organizowaną przez feministki demonstrację. Po raz drugi w historii odbyć ma się 3 maja, w dzień urodzin o. Tadeusza Rydzyka, przed siedzibą rozgłośni przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu. Pierwsza, ubiegłoroczna “Chryja” jest przedmiotem prokuratorskiego śledztwa, z doniesienia posłanki. Nikomu dotąd nie postawiono zarzutów, ale w grę wchodzi: obraza uczuć religijnych, mowa nienawiści, znieważenie i zniesławienie o. Rydzyka. Demonstracja ubiegłoroczna polegała m.in. na parodii procesji Bożego Ciała, niesieniu obrazu ukoronowanej waginy i głośnym składaniu redemptoryście kontrowersyjnych życzeń. Tegoroczną “Chryję” posłanka PiS usiłowała powstrzymać już tydzień temu, apelując do Michała Zaleskiego, prezydenta Torunia, o wydanie zakazu zgromadzeń przed siedziba radia.

 

Rzecznika prezydenta odpowiedziała “Nowościom” i “Gazecie Wyborczej” jasno, że nie ma podstaw prawnych do wydania tego zakazu. Zgromadzenie zostało przez organizatorów zgłoszone zgodnie z procedurami, zarejestrowane przez Urząd Miasta Torunia i może się odbyć – taki był przekaz magistratu. Wczoraj (24.04) posłanka Anna Sobecka wystosowała list otwarty do prezydenta Torunia. Był ostry w tonie. – Wbrew Pana twierdzeniom zawartym w oficjalnym stanowisku rozpowszechnianym w mediach, miał Pan nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek wydania decyzji o zakazie zgromadzenia nazwanego przez organizatorów “Chryja pod Radiem Maryja 2” – pisze posłanka. Anna Sobecka (PiS) powołała się na art. 14 pkt. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach.

 

Wynika z niego, że organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia, gdy “cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne”. – Z brzmienia tego przepisu jasno wynika, że był Pan zobligowany do wydania decyzji o zakazie – stwierdziła w liście parlamentarzystka. Anna Sobecka (PiS) wyraziła w liście oczekiwanie, że prezydent Michał Zaleski przynajmniej skorzysta z przysługującej mu możliwości wyznaczenia swojego przedstawiciela, który weźmie udział w “Chryi”. – Mam również nadzieję, że wyznaczony przez Pana urzędnik w razie naruszeń prawa zareaguje natychmiastowo i stanowczo, rozwiązując to zgromadzenie – napisała posłanka. Dziś (25.04) odpowiedział jej prezydent Zaleski. Poniżej prezentujemy pełną treść oświadczenia.

 

Odpowiedź prezydenta Michała Zaleskiego na prośbę posłanki Anny Sobeckiej o wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia zaplanowanego na dzień 3 maja 2019 r. “W odpowiedzi na prośbę Pani Poseł o wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia zaplanowanego na dzień 3 maja 2019 r. przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu, informuję, że na dzień dzisiejszy brak jest przesłanek prawnych umożliwiających zakazanie organizatorowi jego przeprowadzenia. Realizacja zgromadzenia się w celu wyrażania poglądów i opinii podlega rygorom ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019r., poz. 631), zwanej w dalszej części „ustawą”. W przypadku kiedy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia spełnia wymogi formalne ustalone przepisami przywołanej ustawy, jedynym powodem dla wydania zakazu organizacji zgromadzenia może być wystąpienie przesłanek z art. 14 ustawy. Przepis ten przewiduje prawo do ustalenia zakazu w ściśle określonych przypadkach:

 

 

    • gdy jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

 

    • jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie dało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy;

 

    • zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a ustawy.

 

 

Skorzystanie z prawa do zakazu organizacji zgromadzenia w dniu 3 maja 2019 r. nie może być uzasadnione wyłącznie obawą i potencjalną możliwością naruszenia chronionych dóbr, zagrożenie musi być realne. Podzielam opinię, że wolność zgromadzeń gwarantowana Konstytucją RP nie jest absolutna, jednak jej ograniczenie ustawodawca nakazuje traktować jako wyjątek. Decyzja o zakazie pokojowego zgromadzenia nie może opierać się na przypuszczeniach, co do możliwości powtórzenia się karygodnych zachowań z 2018 roku. Również tak długo jak poglądy manifestowane przez uczestników zgromadzenia nie są sprzeczne z obowiązującym prawem, za zakazem nie może przemawiać także ich kontrowersja w odbiorze społecznym, emocje ani obawa możliwości powstania zagrożeń. Powyższe potwierdzają poglądy orzecznictwa krajowego wyrażone w ostatnim czasie w rozstrzygnięciach sądowych (np. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 12 października 2018r., sygn. akt I Acz 1145/18, LEX nr 2559817, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 23 lutego 2017r., sygn. akt I Acz 232/17, LEX nr 2240072). Analogiczne poglądy utrzymuje także Europejski Trybunał Praw Człowieka. Dokumentacja przekazana przez organizatora zgromadzenia Panią Agatę Chyżewską-Pawlikowską w dniu 3 kwietnia 2019 r. (po uzupełnieniu braku w dniu 4 kwietnia 2019 r.) nie zawiera braków formalnych, a organ nie dysponuje żadnymi dowodami wskazującymi na realność wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia ludzi, mienia w znacznych rozmiarach czy utraty chronionego prawnie pokojowego charakteru zgromadzenia. W tych okolicznościach brak jest podstaw prawnych dla wydania decyzji o zakazie zgromadzenia zaplanowanego na dzień 3 maja 2019 r. Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski”.

 

 

MO aip

COMMENTS