Centrum Polsko – Słowiańskie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do: Rady Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej

Centrum Polsko – Słowiańskie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do: Rady Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej

Komisja Nominacyjna Centrum Polsko-Słowiańskiego zawiadamia wszystkich członków, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów do:
Rady Dyrektorów
Komisji Rewizyjnej
Podania należy nadsyłać drogą pocztową do dnia 23 lipca 2018 roku na adres:
177 Kent Street
Brooklyn, NY 11222
Zgłoszenie można wysłać również na e-mail: [email protected]
lub przesłać faksem: 718-383-5159.
Zgłoszenie powinno zawierać: dane personalne, wykształcenie, doświadczenie w pracy społecznej, list motywacyjny kandydata, wskazania powodów uczestnictwa w Radzie Dyrektorów CP-S czy Komisji Rewizyjnej.
Kandydaci winni zaznaczyć, czy zgłaszają kandydaturę do Rady Dyrektorów czy Komisji Rewizyjnej.

 W tym tygodniu polecamy ► Kennedy’ego zabił Oswald. Adamowicza zabił Wilmont! Skończmy z ukrywaniem przestępców w Polsce

COMMENTS

WORDPRESS: 0