HomeWielkopolskie

CBA rozpoczęło czynności w sprawie oczyszczali ścieków w Koziegłowach

CBA rozpoczęło czynności w sprawie oczyszczali ścieków w Koziegłowach

CBA rozpoczęło czynności w związku z możliwymi nieprawidłowościami w działaniu suszarni odpadów przy oczyszczalni ścieków w Koziegłowach oraz udzielaniem przez spółkę zamówień na wywóz wytwarzanych w suszarni osadów.
Jak podkreślił rzecznik CBA Temistokles Brodowski – funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli wczoraj czynności analityczno – informacyjne w spółce AQUANET S.A.
W ramach podjętych działań funkcjonariusze zwrócili się do prezesa zarządu spółki o udostępnienie dokumentacji dotyczącej: realizacji oraz oddania do użytkowania inwestycji polegającej na budowie suszarni osadów przy oczyszczalni w Koziegłowach oraz przeprowadzonych w obiekcie prac modernizacyjnych; przyczyn oraz sposobu likwidacji awarii linii technologicznej suszarni osadów w Koziegłowach, w tym dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wyboru wykonawcy prac naprawczych i ewentualnych prac modernizacyjnych.
Funkcjonariusze CBA poprosili również o dokumenty związanie z postępowaniem przetargowym, oraz udzieleniem zamówienia w trybie bezprzetargowym na wywóz i zagospodarowanie osadów, wytwarzanych w oczyszczalni w Koziegłowach na lata 2019 – 2020.
Dokumenty z oczyszczalni CBA ma otrzymać w najbliższych dniach. Wyniki ich analizy przesądzą o dalszych krokach biura.

IAR/CBA/sp/zr

COMMENTS