HomePOLSKA

“Budzi nasz niepokój to, że część sędziów podważa status innych sędziów”. Rząd wydał stanowisko ws. sytuacji w wymiarze sprawiedliwości

“Budzi nasz niepokój to, że część sędziów podważa status innych sędziów”. Rząd wydał stanowisko ws. sytuacji w wymiarze sprawiedliwości

Rzecznik rządu, Piotr Muller poinformował, że Rada Ministrów w zajętym stanowisku w sprawie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości wyraziła zaniepokojenie podważaniem przez jednych sędziów statusu innych sędziów.

Zaniepokojenie rządu dotyczy wypowiedzi i działań niektórych sędziów, którzy – jak stwierdzili ministrowie – manipulują w tym celu wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada.

Piotr Muller mówił w TVP Info, że stanowisko rządu jest wyrazem troski, aby wymiar sprawiedliwości działał zgodnie z zasadami przewidzianymi w konstytucji.

“Budzi nasz niepokój to, że część sędziów podważa status innych sędziów” – mówił rzecznik rządu. Zwracał uwagę, że skoro jeden sędzia może kwestionować to, czy drugi sędzia jest sędzią, to w takiej sytuacji trudno, żeby był w wymiarze sprawiedliwości zagwarantowany porządek. Jak tłumaczył, “stąd też podkreślenie charakteru ostatecznego powołania przez prezydenta konkretnego sędziego, co wynika wprost z konstytucji, ale również z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego czy z wyroku TSUE”.

Jak zaznaczył Piotr Muller, swoim stanowiskiem Rada Ministrów chciała podkreślić, że niepodważanie statusu jednych sędziów przez drugich jest również warunkiem niezawisłości sędziów. Zdaniem rządu, kwestionowanie statusu sędziów i prawomocności wydawanych przez nich orzeczeń uderza w konstytucyjne podstawy państwa prawa i prowadzi do chaosu prawnego. Budzi także wśród Polaków niepokój co do ważności wyroków sądów.

Rada Ministrów w przyjętym stanowisku podkreśla też, że dbałość o zaufanie do wymiaru sprawiedliwości realizuje się między innymi przez przyjęcie postawy apolityczności – jak mówił Piotr Muller – wymogu, który jest wpisany do konstytucji w artykule 178 ustęp 3.

“Chcielibyśmy, żeby wszyscy sędziowie (…) o tym pamiętali, bo konstytucja nie może być cytowana tylko na wyrywki, ale powinna być również realizowana w praktyce, w szczególności właśnie przez sędziów” – podkreślił rzecznik rządu.
Piotr Muller dodał, że przeważająca większość sędziów prawidłowo realizuje swoje obowiązki, zgodnie z zapisami konstytucji i ustaw. “Niektórzy próbują podważać porządek, co może prowadzić do chaosu w wymiarze sprawiedliwości” – zaznaczył rzecznik.

W zajętym stanowisku rząd wyraził również zaniepokojenie wydarzeniami na wiecach, które w ostatnich dniach organizowała część sędziów. Chodzi o formułowane tam postulaty polityczne i niecenzuralne sformułowania. Zdaniem ministrów podejmowanie przez część środowiska sędziowskiego działań podważających konstytucyjny porządek i wpisujących się w kontekst politycznych sporów jest zaprzeczeniem niezawisłości sędziowskiej.

Zdaniem rządu kierowanie przez jednych sędziów pod adresem drugich apeli o wstrzymanie się od orzekania jest działaniem bezprecedensowym, które godzi w niezawisłość sędziowską i podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. „Z brzmienia artykułu 179 Konstytucji RP wprost wynika, że akt powołania na stanowisko sędziego nie podlega kontroli sądowej. Analogiczne wnioski wypływają z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” – uznali w stanowisku członkowie rządu.

Ministrowie stwierdzili też, że rząd chce kontynuować reformy, które mają usprawnić funkcjonowanie sądów i służyć odbudowie zaufania do nich, gwarantując sędziom faktyczną niezależność od korporacyjnych nacisków ich własnego środowiska, a także od politycznych presji.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/TVP Info & wcześn./jl/to/

COMMENTS