"> Białoruś: Polak skazany na 14 lat łagru w sprawie o narkotyki - wiadomosci.com

Białoruś: Polak skazany na 14 lat łagru w sprawie o narkotyki

Białoruś: Polak skazany na 14 lat łagru w sprawie o narkotyki

Na Białorusi obywatel Polski został skazany na 14 lat pozbawienia wolności. Sąd w miejscowości Kamieniec w obwodzie brzeskim uznał, że przewoził on narkotyki.

Agencja prasowa “BiełaPAN” poinformowała, że 56. letni obywatel Polski został zatrzymany 6 czerwca ubiegłego roku w pobliżu miasteczka Wysokaje niedaleko od granicy z Polską. Miał on próbować sprzedać 303 tabletki “ecstasy”. Wcześniej miał je wwieźć na terytorium Białorusi.

Sąd w Kamieńcu /na wczorajszym procesie/ uznał, że Polak dopuścił się bezprawnego obrotu szczególnie niebezpiecznymi środkami psychotropowymi. Skazał go na 14 lat pobytu w kolonii karnej o wzmocnionym rygorze i konfiskatę majątku. Agencja prasowa pisze, że obywatel Polski na procesie nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. Wyrok jest nieprawomocny i może zostać zaskarżony do sądu wyższej instancji.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Włodzimierz Pac/Mińsk/zrCOMMENTS

WORDPRESS: 0