HomeNew York

Bezrobotni otrzymają $600 dodatku do zasiłku

Bezrobotni otrzymają $600 dodatku do zasiłku

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew M. Cuomo poinformował, że obecnie w najgorszej sytuacji są osoby o niskich dochodach, które straciły pracę i nie posiadają oszczędności.

W związku z tym każda osoba bezrobotna otrzyma dodatek w wysokości $600. Zasiłek będzie wypłacany przez 39 tygodni.

COMMENTS