"> Od dziś podróżujemy do USA bez wiz. Wchodzi w życie program Visa Waiver - wiadomosci.com

Od dziś podróżujemy do USA bez wiz. Wchodzi w życie program Visa Waiver

Od dziś podróżujemy do USA bez wiz. Wchodzi w życie program Visa Waiver

Od dziś Polska jest objęta ruchem bezwizowym ze Stanami Zjednoczonymi. Zniesienie wymogu wizowego dotyczy podróży na okres do 90 dni w celach turystycznych i służbowych. Wszystko, co musisz wiedzieć!

 

Jak będzie wyglądała procedura wyjazdu do Stanów Zjednoczonych? W jaki sposób Polacy będą mogli teraz podróżować do USA? Co należy zrobić przed wyjazdem do USA?

Włączenie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego oznacza, że obywatele polscy podróżujący na podstawie paszportów z chipami do odczytu komputerowego, którzy pomyślnie uzyskali autoryzację za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (ESTA), będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych do 90 dni bez wizy.

Osoby podróżujące z krajów objętych programem VWP muszą uzyskać autoryzację w systemie ESTA, która obecnie kosztuje 14 USD i jest ważna przez okres dwóch lat. Zrobić można to tutaj.

Zachęcamy do starania się o ESTA co najmniej 72 godziny przed planowaną podróżą – apeluje ambasada USA w Polsce.

Ograniczenia

Polscy obywatele, którzy zamierzają podróżować do Stanów Zjednoczonych na dłużej niż 90 dni lub planują podjąć działania wymagające innych kategorii wizowych (np. praca lub studia w Stanach Zjednoczonych) nadal będą musieli ubiegać się o odpowiednią kategorię wizy. Polscy obywatele, którzy otrzymali odmowę w systemie ESTA, również będą musieli ubiegać się o wizę.

Ponadto obywatele krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego, którzy podróżowali lub przebywali w Iraku, Iranie, Syrii, Sudanie, Libii lub Jemenie 1 marca 2011 lub później nie mogą podróżować lub być wpuszczonym do USA w ramach tego programu. Obywatele krajów należących do Programu Ruchu Bezwizowego, którzy jednocześnie są obywatelami Iraku, Iranu, Sudanu lub Syrii również nie mogą już podróżować lub być wpuszczonym do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

Ograniczenie to nie dotyczy obywateli krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego, których obecność w tych krajach była związana ze służbą wojskową w siłach militarnych kraju objętego Programem Ruchu Bezwizowego lub w celu wykonywania obowiązków służbowych jako pełnoetatowy pracownik rządu kraju objętego Programem Ruchu Bezwizowego.

Aby wjechać do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, osoba podróżująca musi:

1. Być obywatelem jednego z krajów członkowskich oraz posiadać zgodny z programem VWP paszport.

2. Posiadać autoryzację systemu ESTA Przebywać w Stanach Zjednoczonych nie dłużej niż 90 dni.

3. Podróżować w celach:

  • a. służbowych – celem planowanej podróży są konsultacje z partnerami biznesowymi, naukowe, edukacyjne, zawodowe lub biznesowe zjazdy, lub konferencje w konkretnych terminach, kwestie własnościowe lub w celu negocjowania kontraktu.
  • b. turystycznych – celem planowanej podróży jest rekreacja, w tym wakacje, święta, rozrywka, wizyty u przyjaciół lub rodziny, odpoczynek, leczenie, występy amatorów w wydarzeniach muzycznych, sportowych, konkursach itp., którzy nie pobierają żadnego wynagrodzenia
  • c. tranzyt – jeśli podróżuje się przez Stany Zjednoczone

Dodatkowo, wjeżdżając do Stanów Zjednoczonych drogą lotniczą lub morską, osoba taka musi:

  • posiadać bilet powrotny lub bilet na dalszą podróż. W przypadku posiadania elektronicznego biletu wymagana jest kopia planu podróży, którą należy przedłożyć urzędnikowi imigracyjnemu. Osoby podróżujące docelowo do Meksyku, Kanady, na Bermudy lub Wyspy Karaibskie muszą być pełnoprawnymi mieszkańcami tych terenów,
  • wjechać do Stanów Zjednoczonych na pokładzie przewoźnika lotniczego lub morskiego, który bierze udział w programie. Dotyczy to również statków powietrznych korporacji amerykańskiej, która zawarła umowę z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przewozie pasażerów w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

W przypadku wjazdu do Stanów Zjednoczonych drogą lądową z Kanady lub Meksyku wymagania dotyczące dokumentów są takie same, aczkolwiek nie ma wymogu posiadania biletów powrotnych ani korzystania z usług przewoźników-sygnatariuszy. Należy wykazać urzędnikowi, że dysponuje się środkami pozwalającymi na utrzymanie się podczas pobytu w USA oraz na wyjazd z USA.

Kto może nie wjechać do USA?

Niektóre osoby mogą być nie uprawnione do wjazdu do Stanów Zjednoczonych bez wizy w ramach programu VWP. Obejmuje to osoby aresztowane, nawet jeśli areszt nie był wynikiem wyroku skazującego za przestępstwo kryminalne, osoby karane (nawet w przypadku ułaskawienia, amnestii lub innego aktu łaski), osoby z poważną chorobą zakaźną, osoby, których nie wpuszczono do Stanów Zjednoczonych lub które zostały deportowane ze Stanów Zjednoczonych lub przekroczyły długość pobytu dozwoloną w ramach programu VWP. Takie osoby muszą ubiegać się o wizę. Jeśli osoby takie podejmą próbę wjazdu bez wizy, mogą nie być wpuszczone na teren Stanów Zjednoczonych.

Zgodnie z  Poprawką do Programu Ruchu Bezwizowego i ustawą o zapobieganiu terroryzmowi z 2015 r., osoby które podróżowały lub przebywały w Iranie, Iraku, Libii, Somalii, Sudanie, Syrii oraz/lub w Jemenie w dniu 1 marca 2011 roku lub po tej dacie (poza nielicznymi wyjątkami wyjazdów w celach dyplomatycznych lub wojskowych w służbie kraju objętego  Programem Ruchu Bezwizowego), lub podróżni, którzy są również  obywatelami Iranu, Iraku, Sudanu oraz/lub Syrii, nie kwalifikują się już do podróży do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

Podróżować bez wizy nie mogą osoby planujące podjąć studia, pracę lub pozostanie w Stanach Zjednoczonych dłużej niż 90 dni. Nie przewiduje się również możliwości zmiany statusu (z turysty na studenta itp.) w przypadku osób przebywających już w Stanach Zjednoczonych. Takie osoby muszą mieć wizę. Jeśli urzędnik imigracyjny uzna, że dana osoba podróżująca bez wizy zamierza podjąć studia, pracę lub pozostanie dłużej niż 90 dni, może odmówić jej wjazdu.

Pełne informacje na temat Programu Ruchu Bezwizowego (w tym systemu ESTA) są dostępne na stronie  amerykańskiego Urzędu Celnego i Ochrony Granic oraz na stronie Departamentu Stanu USA.

Red. Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/KS/polskieradio24.plCOMMENTS

WORDPRESS: 0