Nie będzie nowego sposobu składania wniosku o świadczenie wychowawcze” 500+”

Nie będzie nowego sposobu składania wniosku o świadczenie wychowawcze” 500+”

Nie będzie nowego sposobu składania wniosku o świadczenie wychowawcze” 500+” – oświadczyła minister rodziny, pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.
W komunikacie na stronie internetowej resortu minister zaznaczyła, że w nowym okresie świadczeniowym będą obowiązywać dotychczasowe zasady, a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca. Dodała, że świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. W praktyce oznacza to konieczność składania wniosku o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy.
Dzięki nowelizacji wcześniejszych przepisów początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych on-line – od 2018 roku – na 1 lipca. Minister zaznaczyła, że zmiana została wprowadzona z myślą o wygodzie polskich rodzin. Nie ma zatem potrzeby wprowadzania zmian w zakresie sposobu ubiegania się przez rodziny o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500+”. Nie przewidziano też modyfikacji ani w odniesieniu do terminu składania wniosków, ani w odniesieniu do wzoru formularzy tychże wniosków.
Minister Rafalska zachęca do składania wniosków o 500+ na nowy okres świadczeniowy w wersji elektronicznej już od 1 lipca, a od 1 sierpnia także w wersji papierowej. Dodała, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.

Informacyjna Agencja Radiowa(IAR) Elżbieta Łukowska za komunikatem/ kanoCOMMENTS

WORDPRESS: 0