HomeTechnologie

Będzie możliwość złożenia przez internet wniosku o pozwolenie na budowę

Będzie możliwość złożenia przez internet wniosku o pozwolenie na budowę

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego ma się przyczynić do zwiększenia inwestycji, zmniejszenia biurokracji i obniżenia kosztów – przekonuje Ministerstwo Rozwoju. Resort chciałby, aby cały proces budowlany, włącznie z pełną dokumentacją techniczną był od końca tego roku przeprowadzany w trybie cyfrowym, bez konieczności kontaktu osobistego inwestora oraz wszystkich osób działających w jego imieniu z urzędem.

Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że pierwszy pilotażowy krok będzie postawiony w poniedziałek – 3 sierpnia. Od tego dnia w serwisie e-budownictwo.gunb.gov.pl będzie można pobrać i wypełnić formularze związane z procesem budowlanym. Na razie dostępnych tą drogą będzie 8 formularzy.

Resort chce, żeby jesienią możliwe było również przesyłanie dokumentacji budowlanej online, natomiast na koniec roku, by możliwe było złożenie przez internet wniosku o pozwolenie na budowę.

Wiceminister rozwoju Robert Nowicki wyjaśniał, że drogą elektroniczną będzie można między innymi zgłosić roboty budowlane, złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, zgłosić rozbiórkę, wnioskować o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, a także wnioskować o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.

Potrzebę cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego od lat zgłaszały różne środowiska związane z budownictwem.
Działania na rzecz cyfryzacji tego procesu to wspólna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Prostak /w dyd

COMMENTS