HomePOLSKA

Będą nowe zasady funkcjonowania szkół w czasie pandemii koronawirusa

Będą nowe zasady funkcjonowania szkół w czasie pandemii koronawirusa

Będą nowe zasady funkcjonowania szkół w czasie pandemii koronawirusa. Plan ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że od 1 września uczniowie wrócą do szkół, ale w wyjątkowych sytuacjach zajęcia będzie można przenieść do Internetu. Decyzje o zmianie sposobu nauczania podejmą dyrektorzy szkół w porozumieniu z organem prowadzącym i Sanepidem.

Jak powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, decyzja będzie podejmowana wtedy, gdy w danym regionie lub placówce oświatowej zwiększy się zagrożenie epidemiczne. “Dyrektor szkoły, który zna specyfikę swojej placówki będzie mógł ograniczyć częściowo lub w znacznie większym stopniu funkcjonowanie tego tradycyjnego sposobu nauczania” – mówił Dariusz Piontkowski. “Zakładamy, że model mieszany będzie stosowany tylko w wyjątkowych przypadkach. Zdecydowana większość szkół będzie nauczała według tradycyjnego modelu”-dodał.

Jeden z awaryjnych wariantów zakłada, że lekcje zostaną w całości przeniesione do internetu, a dana szkoła będzie nieczynna. W drugim wariancie cześć uczniów będzie chodziła do szkoły, a część pozostanie w domach.

“W razie zagrożenia dyrektor będzie mógł przyjąć inną formułę nauczania i zdecydować na przykład o zmniejszeniu liczebności wybranych klas. Może też wprowadzić formułę polegającą na tym, że część dzieci chodziłaby do szkoły, a część nie. Organizacja pracy szkoły jest w rękach dyrektorów” – powiedział szef MEN.

Procedury, na podstawie których podejmowane będą decyzje o zmianie trybu funkcjonowania szkoły, są teraz opracowywane przez ekspertów. “Za kilka dni przedstawimy rozporządzenia, w których dokładniej opiszemy sposoby przechodzenia na poszczególne modele, poza stacjonarnym” – mówił Dariusz Piątkowski. “Główny Inspektor Sanitarny przygotowuje specjalny model, w którym określi, w jakich okolicznościach dyrektorzy szkół otrzymają pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wybraną formę ograniczenia pracy szkoły”- dodał.

Od 1 września w szkołach będą obowiązywały również nowe zasady sanitarne. Ich szczegółowy wykaz znajdziemy na stronie internetowej resortu edukacji.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Mytlewski/w dyd

COMMENTS