HomePOLSKA

Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego nastąpi 7 czerwca 2020 roku

Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego nastąpi 7 czerwca 2020 roku

Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego nastąpi 7 czerwca 2020 roku. Poinformował o tym kardynał Kazimierz Nycz podczas briefingu w Domu Arcybiskupów Warszawskich.  Na początku października Stolica Apostolska podała, że papież Franciszek zatwierdził dekret, otwierający drogę do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zaaprobowany dokument dotyczy cudu uzdrowienia za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia.

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, wybitny mąż stanu, ponad 30 lat kierował Kościołem katolickim w Polsce. Z jego inicjatywy w 1965 roku episkopat wystosował orędzie do biskupów niemieckich, zawierające przebaczenie i prośbę o pojednanie obu narodów. Pośmiertnie, w 1994 roku, został uhonorowany Orderem Orła Białego.
W okresie komunistycznych represji kardynał Wyszyński skierował do władz memoriał, w którym mówił, że Kościół nie może pójść na dalsze ustępstwa, w obliczu krzywd jakich doznają zarówno hierarchowie, jak i społeczeństwo. Znalazły się w nim słynne słowa: “Non possumus. Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nie wolno”. Wkrótce potem, 25 września 1953 roku prymas został aresztowany i trzy lata przebywał w odosobnieniu. Opracował wówczas program odnowy życia religijnego w Polsce, zawarty w Jasnogórskich Ślubach Narodu.
W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski, będącą narodowymi rekolekcjami. W 1966 roku z jego inicjatywy odbyły się uroczystości Millenium Chrztu Polski. W latach 1980-1981 pośredniczył w rozmowach między władzami PRL a Solidarnością. Pracował do końca, gdy wiosną 1981 roku zaognił się spór między władzami i działającą od kilku miesięcy Solidarnością, prymas spotkał się z premierem Wojciechem Jaruzelskim. Jeszcze w kwietniu 1981 roku kardynał przyjął delegację założycielską Solidarności Rolników Indywidualnych.
Zmarł na chorobę nowotworową, 28 maja 1981 roku o godz. 4.40, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jego pogrzeb stał się wielkim wydarzeniem patriotycznym i manifestacją poparcia głoszonych przez niego idei. Na uroczystości na placu Zwycięstwa (obecnie plac marsz. Józefa Piłsudskiego) w Warszawie, którym przewodniczył watykański sekretarz stanu kardynał Agostino Casaroli, przybyło kilkaset tysięcy ludzi. Biskup Jerzy Modzelewski odczytał duchowy testament zmarłego. Kardynał Wyszyński wybaczał w nim także tym ludziom, którzy go atakowali i więzili. Prymas został pochowany w archikatedrze św. Jana w Warszawie.

Proces beatyfikacyjny kardynała Stefan Wyszyńskiego rozpoczął się w 1989 roku. W grudniu 2017 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kardynała. Prymasowi Tysiąclecia przysługiwał odtąd tytuł “Czcigodnego Sługi Bożego”. W listopadzie 2018 roku konsylium lekarskie Kongregacji do spraw Świętych potwierdziło cud za wstawiennictwem kardynała Wyszyńskiego. We wrześniu (2019), autentyczność uzdrowienia została zatwierdzona przez komisję teologów.

Proces beatyfikacyjny kardynała Stefan Wyszyńskiego zakończył się trzy tygodnie temu (2 października), kiedy papież Franciszek zatwierdził dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Jeden z nich dotyczył uznania cudu uzdrowienia za wstawiennictwem prymasa. Tym samym spełniony został ostatni wymóg niezbędny do beatyfikacji.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1924 roku. Wykładał prawo kanoniczne i socjologię w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Podczas II wojny światowej, jako znany profesor był poszukiwany przez Niemców. Ukrywał się między innymi w zakładzie dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą. W Powstaniu Warszawskim był kapelanem Armii Krajowej i szpitala powstańczego w Laskach.

W 1948 roku został mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski. Stefan Wyszyński był wówczas najmłodszym biskupem w Polsce, na swojego następcę wyznaczył go kardynał August Hlond, który zmarł w październiku 1948 roku. W lutym 1949-go odbył się ingres prymasa Stefana Wyszynskiego do katedry gnieźnieńskiej, a następnie do prokatedry warszawskiej.

W 1950 roku prymas Wyszyński zawarł “Porozumienie” podpisane przez przedstawicieli Episkopatu i komunistycznych władz. Ocenione wówczas przez Watykan jako zbyt ugodowe, w intencji prymasa miało obronić Kościół w kraju przed frontalnym atakiem komunistów, jak działo się w pozostałych krajach pozostających pod wpływem Związku Radzieckiego.
W 1953 roku został wyniesiony do godności kardynała, nie mógł jednak pojechać do Rzymu po kapelusz kardynalski, ponieważ nie otrzymał paszportu. W latach 60. uczestniczył we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II. Na jego prośbę papież Paweł VI 21 listopada 1964 roku ogłosił Maryję Matką Kościoła.

Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu zwrócił się do kardynała Stefana Wyszyńskiego: “Nie byłoby na Stolicy Piotrowej papieża Polaka, (…) gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, (…) gdyby nie było Jasnej Góry i tego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany z twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.

Kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku, dwa tygodnie po zamachu na Jana Pawła II.
Rok 2001 w Polsce był obchodzony jako Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/E.Porycka/E.Leo/K.Koziełł/dok.

COMMENTS