HomePOLSKA

Beata Szydło w Europarlamencie: W Polsce nie najlepiej się żyje

Beata Szydło w Europarlamencie: W Polsce nie najlepiej się żyje

Premier Polski Beata Szydło wystąpiła dzisiaj na forum Parlamentu Europejskiego, wyjaśniając wątpliwości, jakie narosły w ostatnich tygodniach wokół działań nowego rządu.

Dziękuję za umożliwienie rzeczowej i merytorycznej debaty.
Dla nas jest ważne, by rozwiać wasze wątpliwości.

Wprowadzamy zmiany dlatego, że polscy obywatele opowiedzieli się w demokratycznych wyborach za nimi.
Mówię do was w imieniu polskich obywateli dla których wolność, równość, sprawiedliwość i suwerenność są wartościami niezbywanymi. Walczyliśmy o to przez długie lata i na tych filarach chcemy budować rozwój naszego państwa.
Chcę, żebyście byli przekonani, że jesteśmy i chcemy być częścią Europy.
Głosy oceniające Polskę, nasze państwo, rząd i obywateli wynikają z niedoinformowania. Mam nadzieję, że są one w mniejszości. Wiemy doskonale, że tylko Europa zjednoczona siłą swoich państw jest gotowa mierzyć się z wyzwaniami, jakie przed nią stoją.

Polacy są gotowi wspierać Europę w tych działaniach. Jesteśmy częścią Europy. Mamy swoją historię, trudną, jak wspomniał pan Koenders, za co bardzo dziękuję. Przelewaliśmy krew nie tylko w obronie swojego kraju, ale też innych państw. Walczyliśmy o wolność i Europa nauczyła nas, że to nasza wolność jest najważniejsza i nigdy z niej nie zrezygnujemy.
Po tych latach transformacji nie najlepiej się żyje. Może to państwa zaskoczy, ale w Polsce jest problem z bezrobociem, szczególnie wśród młodych. Niektóre dzieci marzą, by zjeść ciepły posiłek nie tylko w szkole. A ludzie starsi stają przed dylematem – wykupić leki, które muszą brać, czy zachować ostatnie pieniądze.

Trzeba uczyć się od tych, którym się powiodło, więc wzorem dla nas jest wiele państw Europy. Chcemy stworzyć wszystkim równe szanse, do tego jesteśmy zobowiązani. Chcemy być aktywnym członkiem UE. Polska od wieków poważała rządy praworządności. Jako pierwsi w Europie uchwaliliśmy Konstytucję i nic się w związku z tym nie zmieniło. Cieszę się, że mogę do państwa mówić, ale myślę, że sprawie polskiej nie potrzeba aż tak wiele czasu. Są poważniejsze problemy. Mam nadzieję, że po tej debacie wyjdą państwo z przeświadczeniem, że Polska jest silnym i rozwijającym się państwem.

Trybunał ma się dobrze, pracuje i nic się nie dzieje. Nasze reformy w niczym nie odbiegają od uregulowań obowiązujących w innych krajach Europy. Musieliśmy zmienić ustawę, bo poprzednia koalicja uchwaliła ustawę umożliwiającą wybór 14 z 15 sędziów. Niekorzystnie o takim przypadku wypowiadała się Komisja Wenecka. Nasza ustawa umożliwia wskazanie 8 z 15 sędziów przez opozycję, bo szanujemy ją.
Warto wyraźnie podkreślić, że trwająca wokół Trybunału polemika ma charakter polityczny, nie prawny, dlatego powinniśmy tę sprawę rozwiązać w Polsce, deklaruję gotowość rozmów z opozycje w tym celu.

Działania poprzedniego rządu doprowadziły do pogorszenia sytuacji w mediach publicznych, o czym niejednokrotnie wypowiadały się różne instytucje, w tym Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, a także Komisja Wenecka.
Obecnie rząd pracuje nad kolejną nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji.

Szanowni państwo, rząd RP jest otwarty na dialog i na debatę. Chcemy budować w oparciu o debatę również z opozycją, dobrą przyszłość Polski. Chcemy wspólnie rozwiązywać polskie problemy i chcemy czuć wsparcie Unii Europejskiej. Jestem gotowa odpowiedzieć na wszystkie państwa pytania. Polska to piękny kraj, Polacy to wspaniały naród. Chcemy być czempionem UE, to są nasze marzenia, na których realizację tak długo czekaliśmy.
Jestem przekonana, że w dialogu i porozumieniu będziemy budować wspólną przyszłość UE.

COMMENTS