HomePOLSKAPILNE

“Banaś kontratakuje!”. NIK skontroluje TVP, Służbę Ochrony Państwa i Narodowy Bank Polski

“Banaś kontratakuje!”. NIK skontroluje TVP, Służbę Ochrony Państwa i Narodowy Bank Polski

TVP, Służba Ochrony Państwa czy Narodowy Bank Polski – m.in. w tych instytucjach Najwyższa Izba Kontroli chce przeprowadzić w najbliższych miesiącach kontrole.

Bezpieczeństwo obywateli, gospodarka finansowa państwa, koszty świadczeń zdrowotnych, przeciwdziałanie kryzysom ekologicznym – to tylko niektóre z obszarów, w jakich Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi kontrole w nadchodzącym roku. W związku z pojawieniem się w Europie koronawirusa prezes NIK Marian Banaś podjął decyzję o natychmiastowym rozpoczęciu kontroli rozpoznawczej. NIK sprawdzi jak przygotowane jest państwo do działania w obliczu realnego zagrożenia epidemią.

 

Jak czytamy w środowym komunikacie, NIK przyjrzy się w 2020 roku, czy Siły Zbrojne RP są w stanie szybko osiągnąć pełną gotowość mobilizacyjną i bojową w wypadku zagrożeń zewnętrznych. Kontrolerzy zaplanowali również audyt stanu przygotowania Służby Ochrony Państwa do wypełniania ustawowych zadań. NIK zaplanowała także m.in. dwie kontrole dotyczące Narodowego Banku Polskiego. Poza tym Izba sprawdzi, jak Narodowy Fundusz Zdrowia realizował postawione mu zadania w 2019 roku.

 

Wśród przewidzianych w planie pracy NIK na rok 2020 kontroli znajdą się też m.in. badanie zarządzania majątkiem i finansami TVP oraz dbałość organów administracji publicznej o podtrzymywanie tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych. W sumie odbędzie się ok. 90 kontroli, które w 2020 roku przeprowadzi Najwyższa Izba Kontroli. Najważniejszą, doroczną kontrolą jest kontrola wykonania budżetu państwa, która już się rozpoczęła. Od 2019 roku prezesem NIK jest Marian Banaś.

 

aip

COMMENTS