Badanie techniczne auta. Kierowców czekają duże zmiany

Badanie techniczne auta. Kierowców czekają duże zmiany

Przepisy dotyczące badania technicznych aut do poprawki. Niezależnie od tego czy pojazd przeszedł kontrolę czy nie, właściciel za badanie zapłaci z góry. To tylko jedna z nowości.

 

Z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która została uchwalona przez Sejm i czeka na podpis prezydenta wynika, że badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej.

 

W praktyce oznacza to, że od 30 października 2017 roku opłata za badanie ma być pobierana przed jego rozpoczęciem. Obecnie w przypadku auta osobowego to wydatek 98 zł. Dodatkowo opłata ewidencyjna wynosi 1 zł.

 

Informacja o negatywnym wyniku badania trafi do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dzięki temu inni diagności będą posiadać informacje o tym dlaczego dany pojazd nie przeszedł okresowego przeglądu. To ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której kierowca jeździ od stacji do stacji, aby otrzymać pieczątkę.

 

Od przepisów przewidziano wyjątek, aby ułatwić życie przedsiębiorcom. Wprowadzono regulację, która pozwoli na wniesienie opłaty za badanie techniczne i opłaty ewidencyjnej po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu w przypadku rozliczenia tej usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

 COMMENTS

WORDPRESS: 0