HomePOLSKA

Auta z obowiązkowymi naklejkami? Nowy pomysł rządu

Auta z obowiązkowymi naklejkami? Nowy pomysł rządu

Kierowcy będą musieli umieścić na szybach samochodów kolorowe nalepki. Decyzja ta związana jest z ustawą o elektromobilności. 

Polskie miasta mają być podzielone na ekostrefy, które zostaną wyznaczone przez samorządy. Poruszać będą się po nich auta na gaz ziemny, czyli LNG oraz CNG, oraz samochody elektryczne i na napęd wodorowy. Ministerstwo infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia w którym proponuje oznaczenie samochodów na paliwa alternatywne za pomocą naklejki na szybę.

 

Odpowiednie oznaczenie ma pomóc w identyfikacji pojazdów mających prawo wjazdu do strefy czystego transportu. Nie zostało ustalone jaki będzie koszt naklejki, ale kara za wjazd autem do wydzielonej strefy pojazdem niespełniającym wymagań, może wynieść 500 zł. Zielona naklejka z literą “H” oznaczać będzie, że pojazd napędzany jest wodorem. Niebieska z dwoma literami “EE” ma oznaczać samochód elektryczny, natomiast brązowa z “CNG” zarezerwowana będzie dla pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Pozostaje jeszcze fioletowa z napisem “LNG” naklejana na pojazd na skroplony gaz ziemny. Naklejki dla pojazdów napędzanych prądem i wodorem mają być wydawane od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

 

Po tym czasie, takie samochody będą miały specjalne tablice rejestracyjne. Ich wzór zostanie określony w innym rozporządzeniu. Nalepki dla aut na gaz ziemny będą naklejane sześć miesięcy po wejściu ustawy w życie. Przyjęta ustawa o elektromobilności ma na celu upowszechnienie w Polsce elektromobilności oraz transportu z wykorzystaniem paliw alternatywnych. Ustawa o elektromobilności dzięki systemowi zachęt ma skłonić firmy i kierowców do zakupu aut z napędem elektrycznym.

 

Ambitny plan rządu zakłada, że w 2025 roku po ulicach będzie jeździć milion takich samochodów. Na zakup samochodów elektrycznych stać dziś niewielu konsumentów, dlatego rząd przygotował szereg zachęt, które mają przekonać kierowców do tego wydatku. Wśród nich są możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych po buspasach, podwyższenie stawki odpisów amortyzacyjnych czy zwolnienie z podatku akcyzowego.

Mariusz Michalak aip

COMMENTS