HomeChicago

Aurelia Pucinski kwalifikuje się do kontynuowania funkcji sędziego

Aurelia Pucinski kwalifikuje się do kontynuowania funkcji sędziego

CHICAGO: Aurelia Pucinski, Sedzia Sądu Apelacyjnego powiatu Cook, oświadczyła słuczaczom Radia dla Ciebie w czasie wywiadu radiowego, że ubiega się o ponowną kadencję jako sędzia apelacyjny. Retention, oznacza, że nie ma konkurencji, ale wymagana jest odpowiednia liczba głosów. 

Sędzia Pucinski wymieniła kilku innych sędziów polsko-amerykańskich w powiecie Cook County, którzy kwalifikują się do pełnienia swoich funkcji w czasie kolejnej kadencji. Są to sędziowie: Kenneth Wadas, Gregory Wojkowski, Ursula Walowski, Daniel Kubasiak, Robert Kuzas oraz James Pieczonka, którzy kwalifikują się do utrzymania na stanowiskach sędziowskich oraz których nazwiska znajdują się na karcie do głosowania w wyborach 3 listopada. Pucinski zachęcała do głosowania na te osoby.

Wszystkich siedmiu polsko-amerykańskich sędziów zostało uznanych za wykwalifikowanych przez główne stowarzyszenia prawnicze i wszystkich charakteryzuje niezależność i sprawiedliwość, uważnie wysłuchują wszystkich faktów i kierują się literą prawa.

Sędzia Aurelia Pucinski (#201) zasiada w Sądzie Apelacyjnym Illinois (Appellate Court) od 2010 roku i od dawna domaga się w swoich opiniach prawnych udostępnienia tłumaczy dla podejrzanych nieznających języka angielskiego podczas przesłuchań przez policję, szczególnie w wymiarze sprawiedliwości nieletnich, a także domaga się sprawiedliwego zastosowania materiału dowodowego DNA i odcisków palców. W swojej praktyce apelacyjnej zajmuje się także sprawami dla emerytów.

Aurelia Pucinski zarządzała przez 12 lat Departamentem Sądownictwa w powiecie Cook. 

Mam zaszczyt służyć naszej społeczności jako jedyny polsko-amerykański sędzia w Sądzie Apelacyjnym. Cenię sobie dziedzictwo naszych wartości – wiary, rodziny i ciężkiej pracy” – stwierdziła Pucinski. 

W służbie publicznej podąża ona śladami swojego ojca, nieżyjącego już kongresmena Romana Pucinskiego oraz babci Lidii Pucińskiej, która prowadziła program radiowy “Słoneczna Pani” przez 50. lat i teatr. ,,Moja babcia i ojciec zabierali mnie co roku na Paradę Konstytucji 3 Maja i obchodziliśmy zgodnie z polskimi tradycjami Boże Narodzenie z opłatkiem i Wielkanoc z błogosławieństwem koszyczka z pokarmami. I ja to ciągle robię z moją rodziną. Nauczyli mnie, że każdy problem można rozwiązać, jeśli jesteś cierpliwy i chcesz poznać fakty. Ich oddanie służbie społecznej to najbardziej wartościowa życiowa lekcja, której mnie nauczyli” – podkreśliła sędzia Pucinski.

Nazwiska Aurelii Pucińskiej i innych polsko-amerykańskich sędziów znajdują się na kartach wyborczychw powiecie Cook, w stanie Illinois.

Zachęcamy do głosowania na powyższych sędziów. Wybory powszechne odbędą się 3. listopada. Już teraz można uczestniczyć we wczesnym głosowaniu lub w głosowaniu drogą pocztową.

Zdjęcie i tekst @ Andrzej Mikołajczyk
Wywiad radiowy z Sędzią Aurelią Puciński został przeprowadzony dla Radia dla Ciebie-Polski FM 92.7 — 10 października, 2020 roku.

COMMENTS