ARP przejmie Stocznie Gdańsk w ciągu 2-3 miesięcy

ARP przejmie Stocznie Gdańsk w ciągu 2-3 miesięcy

W ciągu dwóch do trzech miesięcy Agencja Rozwoju Przemysłu sfinalizuje przejęcie Stoczni Gdańsk spółki GSG Towers – powiedział IAR wiceprezes ARP Andrzej Kensbok.

Wiceszef agencji wyjaśnia, że ARP negocjuje warunki przejęcia akcji i udziałów od inwestora ukraińskiego. Andrzej Kensbok widzi wole po stronie ukraińskiej, która chce sfinalizować transakcję. Rozmówca IAR zapowiedział, że ARP przejmie niebawem w stoczni kontrole operacyjna i zapewni firmie płynność. Przejęcie kontroli pozwoli na wycenę majątku i oszacowanie ryzyka kredytowego i prawnego. Dopiero wtedy będzie można określić cenę którą ARP będzie mogła zapłacić za stocznię stronie ukraińskiej. Rozmówca IAR nie chciał podać ceny przejęcia oraz dokładnego terminu zakończenia negocjacji. Jego zdaniem rozmowy mogą potrwać jeszcze kilka tygodni.

Wiceprezes Andrzej Kensbok pozytywne ocenia perspektywy branży stoczniowej. Zwraca on uwagę, że prywatni przedsiębiorcy mają wypełnione terminy. Jego zdaniem stocznia może zajmować się nie tylko produkcją czy modernizacją statków. Może także wytwarzać skomplikowane konstrukcje stalowe.

Z informacji ARP wynika, że obecnie ponad 81 procent akcji Stoczni Gdańsk S.A. należy do Gdańsk Shipyard Group, która jest kontrolowana przez ukraińskiego inwestora. Pozostałe udziały posiada ARP. W spółce GSG Towers Sp. z o.o., ARP i GSG mają po 50 procent udziałów. W obu spółkach kontrola operacyjna należy do ukraińskiego inwestora. W Stoczni Gdańsk zatrudnionych jest obecnie około 140 osób, a w GSG Towers około 430 osób.

IAR / Karol Tokarczyk / ARP/kjCOMMENTS

WORDPRESS: 0