HomePILNE

Apel do Polonii: Upominajcie się o prawdę historyczną i reagujcie na kłamliwe oskarżenia Polski o Holokaust

Apel do Polonii: Upominajcie się o prawdę historyczną i reagujcie na kłamliwe oskarżenia Polski o Holokaust

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zaapelował do Polonii o podejmowanie działań mających na celu upominanie się o prawdę historyczną i obronę dobrego imienia Polski i Polaków. Marszałek wystosował list do środowisk polonijnych w związku z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Opublikowano go na stronie internetowej Senatu.
Stanisław Karczewski napisał, że “od wielu lat Polacy w kraju i za granicą stykają się z krzywdzącym, niesprawiedliwym, a przede wszystkim nieprawdziwym sformułowaniem «polskie obozy śmierci» i oskarżeniami Polaków o współudział w Holocauście, które uwłaczają naszej godności i dumie narodowej”. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej – jak ocenił – “pozwoli dochodzić do prawdy”. “Nadszedł najwyższy czas, żeby wolna od 29 lat Polska upomniała się o prawdę historyczną” – dodał marszałek Senatu.
Stanisław Karczewski zwrócił się do Polonii z apelem o podejmowanie działań, których celem będzie skuteczne upominanie się o prawdę historyczną: organizowanie seminariów, wystaw, spotkań i wysyłanie listów. “Proszę o dokumentowanie i reagowanie na przejawy antypolonizmu, krzywdzące nas sformułowania i opinie. Proszę o powiadamianie naszych ambasad, konsulatów i konsulów honorowych o pomówieniach naruszających dobre imię Polski” – napisał marszałek Senatu. Zwrócił się także z prośbą o wykorzystanie do propagowania rzetelnej wiedzy o Polsce i Polakach nawiązywanych przez lata kontaktów z przedstawicielami władz krajowych i samorządowych oraz organizacji społecznych.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/senat.gov.pl/vey/dabrCOMMENTS